Pies Lili rasy Shih-Tzu – aktywne ognisko obejmujące prawą półkule móżdżku

Pies Lili rasy Shih-Tzu – aktywne ognisko obejmujące prawą półkule móżdżku

Lili, 9-cio letni shih-tzu wykazywał szereg objawów neurologicznych: opisthotonus, torticolis, kończyny przednie wysztywnione, tylne zgięte, odruchy rdzeniowe wzmożone. Nie potrafi się obracać w lewą stronę, ma cały czas przechyloną głowę w stronę prawą. Badania krwi pieska nie wykazały znaczących odchyleń od normy. Wykonano rezonans magnetyczny głowy.

Badanie

Badanie MRI głowy zostało przeprowadzone na urządzeniu Vet-MR GRANDE 0.2 T, cewką nr 2 w nastepujących sekwencjach: strzałkowych: T1W, T2W, STIR, T1W+C; poprzecznych: T2W, T1W, T1W + C; grzbietowej T1W, T1W+C

W badaniu rezonansu magnetycznego uwidoczniono zmianę dobrze odgraniczoną, wewnątrzosiową, która obejmuje prawą część móżdżku, robaka móżdżku oraz część sklepienia czwartej komory. Zmiana widoczna jest we wszystkich ekspozycjach oraz ma pobór kontrastu.
Układ komór mózgu nieposzerzony.
Kanały słuchowe drożne obustronnie, puszki bębenkowe o prawidłowej budowie i powietrzności, bez cech patologii.

Wnioski

Zmianą istotną klinicznie, wywołującą objawy kliniczne u pacjenta jest aktywne ognisko, obejmujące prawą półkule móżdżku. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę przede wszystkim zmianę zapalną, tła autoimmunologicznego, w tym martwicowe zapalenie mózgu (NLE), a także tła infekcyjnego, w tym choroby pierwotniacze, które maja predylekcję do móżdżku: toxoplasma, neospora i inne: nosówka, ehrlichioza, anaplasmoza, bakteryjne oraz tła nowotworowego: glejak.
Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umów się na wizytę