Neurologia weterynaryjna - Operacje kręgosłupa

 

Najczęstszym wskazaniem do operacji kręgosłupa są dyskopatie (przepukliny krążka międzykręgowego) skutkujące uciskiem na rdzeń kręgowy lub korzenie nerwów rdzeniowych. Celem zabiegu jest usunięcie ucisku, który jest odpowiedzialny za objawy chorobowe. W zależności od charakteru dyskopatii i jej lokalizacji, chirurg może zdecydować o wykonaniu laminektomii, hemilaminektomii bądź o zastosowaniu techniki ventral slot. Operacje kręgosłupa wykonuje się również z innych wskazań do których zalicza się złamania kręgosłupa, czy niektóre typy nowotworów. 

Laminektomia i hemilaminektomia

są podstawowymi zabiegami stosowanymi w celu usunięcia zmian uciskających na rdzeń kręgowy. Najczęstszym wskazaniem do tych zabiegów są przepukliny krążka międzykręgowego potocznie nazywane dyskopatiami. U psów ras predysponowanych (np. buldogi, jamniki, psy ras miniaturowych) oraz u zwierząt starszych z upływem czasu może dojść do zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego, które osłabiają jego elastyczność i sprawiają, że jest bardziej podatny na uszkodzenia co może skutkować jego wypadnięciem do kanału kręgowego, uciskiem na rdzeń kręgowy, w konsekwencji może wystąpić niedowład, porażenia kończyn lub ból.

Wśród pozostałych wskazań do laminektomii i hemilaminektomii można wymienić inne zmiany lokalizujące
się wewnątrz kanału kręgowego, w tym zmiany nowotworowe, odłamy kostne i krwiaki po urazach np. w wyniku wypadku. Do przeprowadzenia zabiegu laminektomii i hemilaminektomii wymagane jest skierowanie ze strony lekarza, po uprzedniej konsultacji neurologicznej. Zabieg jest przeprowadzany po uzyskaniu wyników badania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Zabieg „ventral slot”

Zabieg w technice „ventral slot” dedykowany jest dla zwierząt z problemami dotyczącymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Najczęstszym wskazaniem do jego wykonania jest dyskopatia tego odcinka. Zabieg polega na odbarczeniu rdzenia kręgowego (zmniejszeniu ucisku na rdzeń kręgowy) od dobrzusznej strony szyi. Krążki międzykręgowe są dyskowatymi elastycznymi połączeniami, które zespalają ze sobą trzony poszczególnych kręgów. U psów ras predysponowanych (np. buldogi, jamniki, psy ras miniaturowych) oraz u zwierząt starszych z upływem czasu może dojśc do zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego, które osłabiają jego elastyczność. Może to skutkować wypadnięciem do kanału kręgowego, w konsekwencji powodować uciskiem na rdzeń kręgowy i być przyczyną niedowładu, porażenia kończyn lub bólu.

Do przeprowadzenia zabiegu „ventral slot” wymagane jest skierowanie ze strony lekarza, po uprzedniej konsultacji neurologicznej. Zabieg jest przeprowadzany po uzyskaniu wyników badania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej i jest jednym z podstawowych zabiegów stosowanych w leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa.