Badanie neurologiczne ma na celu ustalenie, czy mamy do czynienia z problemem neurologicznym, czy nieneurologicznym oraz na zlokalizowaniu procesu chorobowego. W trakcie badania oceniane jest 6 głównych elementów, to jest świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Omacuje się również mięśnie oraz bada czucie bólu. Nie należy w związku z tym przed wizytą podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Neurolokalizacja

Określenie, gdzie toczy się proces chorobowy, pozwala na optymalne ukierunkowanie procesu diagnostycznego, umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie odpowiedniego leczenia. Możemy tutaj wyróżnić CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Natomiast patrząc na organizację układu nerwowego pod kątem funkcjonalnym dzielimy go na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po badaniu neurologicznym lekarz decyduje o dalszej diagnostyce, która jest wykonywana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach ostrych jesteśmy w stanie w ciągu paru godzin wykonać zabieg chirurgiczny. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 doby, gdzie znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną. Podczas wypisu ze szpitala pacjent dostaje zalecenia odnośnie dalszego postępowania, jak również plan ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne odbywają się co 3-4 tygodnie.

 

Tok postępowania z pacjentem neurologicznym:

  • Wywiad
  • Badanie neurologiczne
  • Badanie kliniczne
  • Diagnostyka różnicowa
  • Badania dodatkowe
  • Diagnoza ostateczna
  • Schemat leczenia
  • Kontrolowanie leczenia