Diagnostyka weterynaryjna jest kluczowa w postawieniu właściwej diagnozy. Jednocześnie dobre rozpoznanie choroby na podstawie badań diagnostycznych ogólnych, testów immunologicznych, badań molekularnych, hematologicznych, mikrobiologicznych, biochemicznych, to jedno z większych wyzwań, przed którymi stają lekarze weterynarii.