Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 1. POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie implantologii”.
  Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego implantu w postaci skafoldu kostnego drukowanego w 3D z naniesioną hodowlą komórkową przeznaczonego do zastosowania przede wszystkim jako rozwiązanie uzupełniające w protezowaniu stawu biodrowego.
  Wartość Projektu: 8 636 743,34 zł.
  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 899 327,55 zł.
 2. POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego drogą do wzrostu konkurencyjności firmy”.
  Celem projektu jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu planuje się budowę centrum badawczo-rozwojowego oraz wyposażenie go w niezbędne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Centrum badawcze prowadziło będzie prace zgodne z inteligentnymi specjalizacjami województwa śląskiego.
  Wartość Projektu: 5 085 414,98 zł.
  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 959 298,16 zł.
 3. POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP pt. „Podniesienie możliwości diagnostycznych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych usług weterynaryjnych”.
  Celem projektu jest wzrost możliwości diagnostycznych spółki. W ramach projektu planowany jest zakup wysokopolowego rezonansu magnetycznego, którego cechuje przede wszystkim większa rozdzielczość oraz krótszy czas badania. Pozwala on na wykonanie obrazów wysokiej jakości i wykrycie drobnych zmian, które mogą zostać niezauważone w przypadku użycia niskopolowego aparatu.
  Wartość Projektu: 1 080 000,00 zł.
  Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł.