Badanie PMR jest jedną z podstawowych technik wykorzystywanych w diagnostyce chorób natury neurologicznej. Podstawowa analiza PMR pozwala na potwierdzenie obecności stanów zapalnych mózgu, rdzenia lub opon mózgowo-rdzeniowych. Bardziej szczegółowe badania z kolei pozwalają na ustalenie czynnika wywołującego zapalenie. Uzyskane dzięki temu badaniu informacje mają bezpośredni i znaczący wpływ na rodzaj wprowadzonego leczenia. 

Badanie PMR jest jednym z podstawowych elementów diagnostyki chorób układu nerwowego. Analiza składu PMR pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie obecności stanu zapalnego ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) i opon mózgowo-rdzeniowych.

Do przeprowadzenia badania płynu mózgowo – rdzeniowego wymagane jest skierowanie ze strony lekarza, po uprzedniej konsultacji neurologicznej. Badanie jest przeprowadzane po uzyskaniu wyników badania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Dużą zaletą badania PMR jest to, że podstawowa analiza płynu mózgowo-rdzeniowego wykonywana jest na miejscu bezpośrednio po jego pobraniu. Dzięki temu lekarze dysponują niezbędną wiedzą niezwłocznie po zakończeniu procedury, co przekłada się na szybki czas reakcji. Dodatkowo, w niektórych przypadkach zleca się badanie w laboratorium zewnętrznym na podstawie którego można dokonać oceny czy mamy do czynienia ze stanem zapalnym tła zakaźnego (wywołanym przez bakterie, wirusy, pierwotniaki lub grzyby). Wykluczenie zewnętrznych czynników zakaźnych daje podstawę do dalszej terapii w kierunku chorób tła immunologicznego.