Publikacje

W tym miejscu bloga umieszczamy artykuły publikowane w czasopismach branżowych.

3 marca 2021

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne wodogłowia wewnętrznego u psów

Wodogłowie jest częstym, wrodzonym lub nabytym zaburzeniem neurologicznym u psów związanym z nadmiernym gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego. Czynniki powstawania wodogłowia są różnorodne i nie zawsze możliwe do ustalenia, choć częstotliwość rozpoznawania tego schorzenia i jego przyczyn wyraźnie wzrosły po wprowadzeniu i popularyzacji rozmaitych technik badania obrazowego – głównie tomografii komputerowej oraz tomografii rezonansu magnetycznego.
3 czerwca 2020

Operacyjne metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów cz. 2

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Cele tego artykułu to: zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania oraz kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów.
3 stycznia 2019

Operacyjne metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów cz. 1

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania, kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów. W tej części omówione zostaną techniki zewnątrztorebkowej stabilizacji stawu kolanowego oraz TPLO. W kolejnej omówione zostaną m.in. TTA, modyfikowane TTA Rapid.
Publikacje
Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Informacja


Z przyczyn technicznych wizyty dyżurne w Klinice w Mikołowie do godziny 24.00

This will close in 0 seconds