EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w zakładach leczniczych z powodu kulawizny u psów. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie najczęściej spotykanych metod leczniczych, omówienie pokrótce zasady ich działania i wykonania, kwalifikacji pacjenta do zabiegu oraz wad i zalet prezentowanych zabiegów. W tej części omówione zostaną techniki zewnątrztorebkowej stabilizacji stawu kolanowego oraz TPLO. W kolejnej omówione zostaną m.in. TTA, modyfikowane TTA Rapid.