Okulistyka

Okulistyka

Narząd wzroku dostarcza zwierzętom wielu informacji o zmianach w otaczającym środowisku, i mimo, że nie jest dla nich najważniejszym narządem zmysłu (należą do tzw. „węchowców”) schorzenia narządu wzroku mogą stanowić poważny problem.

Kiedy do okulisty?

Nawet drobne zmiany zachowań naszych pupili, zaobserwowanie: potykania się, wpadania na przeszkody, pojawienia się objawów strachu, niechęci wychodzenia na spacery, a nawet agresji do domowników, mogą wynikać z toczących się patologicznych procesów w obrębie narządu wzroku.Także w przypadku pojawienia się niepokojących wypływów z worków spojówkowych np.: wypływ ropny, krwisty, śluzowaty, lub gdy występuje objaw tarcia oka przez zwierzę o różne przedmioty, łapami, koniecznie należy udać się do specjalistycznej lecznicy na konsultację okulistyczną.

Wczesna i prawidłowa diagnoza chorób oczu polega na dokładnym i kompletnym badaniu okulistycznym.

Badania wzroku u psa

Badanie pacjenta rozpoczyna się od szczegółowych oględzin struktur oka i jego okolic, a następnie w wielu przypadkach następuje wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (wymazy bakteriologiczne, cytologiczne, hodowle mykologiczne itp.).

Do badania oczu stosuje się: lupy, paski do testu Schirmera(test łzowy), paski lub krople z fluoresceiną (BioGlo), środek znieczulający

powierzchniowo (np.Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu, tonometr. Dodatkowo oko bada się przy pomocy lampy szczelinowej, która pozwala na dokładne oględziny zewnętrznych struktur oka w powiększeniu. Badanie dnia oka jest możliwe po uprzednim podaniu kropli rozszerzających źrenicę. Wykonuje się je przy pomocy oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego

Lampa okulistyczna dla zwierząt
Okulistyka dla zwierząt

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku mogą dotyczyć różnych jego części anatomicznych:

 • otoczenie oczu,
 • powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium,
 • gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce,
 • widoczne części spojówki i twardówki – garbiak, zapalenie nadtwardówki,
 • rogówka – garbiak, melanoza, bielmo, wrzód, barwnikowe zapalenie,
 • przednia komora oka – nieprawidłowa zawartość komory, zapalenia błony naczyniowej,
 • tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina,
 • źrenica – dyskoria, polikoria,
 • soczewka – zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość,
 • ciało szkliste – zwyrodnienie, pasożyty,
 • dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.
Okulista sprawdza oczy pupila

Wczesne wykrycie chorób oczu daje dużą szansę na osiągnięcie sukcesu w terapii, nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku spostrzeżenia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem weterynarii .

Umów się na wizytę