Prawa zwierząt ulegają ciągłym zmianom i coraz częściej stawiane są na równi z prawami człowieka. Również leczenie chorób zwierząt przebiega według podobnych procedur jak u ludzi — zwierzęta mają swoje książeczki zdrowia, dostają szczepienia, aplikuje się im znieczulenie itd. Wszystko po to, aby dbać o to, co w życiu najcenniejsze, czyli zdrowie.

Firma rodzinna — empatyczne podejście

Jesteśmy firmą rodzinną. W naszej klinice nie ma miejsca na rywalizację oraz podejmowanie niepotrzebnego ryzyka. Naszą domeną jest uczciwość. Nie tylko wśród grona lekarskiego i pracowników, ale przede wszystkim — w stosunku do Pacjentów.

Zdrowie — stawiamy je za priorytet naszej codziennej pracy. Jednak jest kilka kwestii, których nie można pominąć, wspominając o leczeniu zwierząt. Wieloletnie doświadczenie w branży dało nam wiele lekcji i nauczyło nas podstawowej zasady: w skrajnych sytuacjach istnieje cienka granica pomiędzy pomocą, a niepotrzebnym zadawaniem bólu zwierzęciu. Chcemy zachować idealny balans pomiędzy racjonalną pomocą, a empatycznym podejściem. I ta zasada przyświeca naszej klinice od lat — nie leczymy za wszelką cenę i kierujemy się wyłącznie dobrem zwierzaka.

Racjonalna pomoc

Skupmy się na celu. Istnieje przeświadczenie, że wśród niektórych weterynarzy panuje znieczulica, a lekarze wykonujący ten zawód nie zawsze zwracają należytą uwagę na cierpienie zwierząt. W naszej klinice wszelkie działania podyktowane są systemem wartości etycznych.

Wychodzimy z założenia, że ceny naszych zabiegów są proporcjonalne do umiejętności i kwalifikacji oraz idą w parze z wartością technologii i sprzętów, które stosujemy. Z drugiej strony — są nieporównywalnie niskie do wartości życia zwierzęcia i starań, które wkładamy w każdy indywidualny przypadek.

Edukacja dzieci i młodzieży

Miłość do zwierząt rodzi się już w dzieciństwie – to dzieci najczęściej namawiają rodziców do zakupu lub przygarnięcia zwierzaka. Jednak zdarza się, że gdy uroczy szczeniaczek lub puchowy kotek dorosną, to przestają być obiektem ich zainteresowania. Niestety, także wielu dorosłych nie dojrzało do tego, aby wziąć odpowiedzialność za oswojone zwierzę.

Przyłączamy się do wszelkich działań edukacyjnych mających na celu przekazywanie dzieciom i młodzieży wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na los zwierząt. Kładziemy nacisk na bezpieczne obcowanie dzieci ze zwierzętami oraz na kształtowanie odpowiedzialnej postawy w opiece nad czworonożnymi przyjaciółmi.

Ważnym elementem spotkań jest prezentacja właściwego zachowania się wobec zwierząt agresywnych (zapobieganie dotkliwym skutkom pogryzień przez psy).

Młodzież zainteresowaną zawodami związanymi z opieką nad zwierzętami (np. lekarz weterynarii, technik weterynarii, zootechnik, technik hodowca koni itp.), planującą swoją „ścieżkę kariery” (szkołę ponadgimnazjalną, studia, pracę) interesuje z kolei to, jakie predyspozycje fizyczne i psychiczne wymagane są w tych zawodach, jakie są praktyczne aspekty pracy ze zwierzętami oraz gdzie można zdobyć wykształcenie w wybranym kierunku.