Schematy postępowania rehabilitacyjnego

Przedoperacyjnie

 • zimnolecznictwo
 • ćwiczenia bierne
 • EMS
 • odchudzenie
 • magnetoterapia
 • laseroterapia
 • ultradźwięki pulsacyjne

1 doba – dotykanie podłoża palcami

 • zimnolecznictwo
 • masaż
 • mobilizacja tk.miękkich i rzepki
 • magnetoterapia
 • ćwiczenia bierne
 • stretching
 • EMS mięśni uda
 • TENS
 • laseroterapia
 • pionizacja i krótkie spacery

Wczesne obciążanie kończyny

 • ciepłolecznictwo lub ultradźwięki
 • masaż
 • stretching
 • magnetoterapia
 • mobilizacja stawu i rzepki
 • EMS
 • bieżnia ruchoma lub spacery
 • hydroterapia

Stałe obciążanie kończyny

 • ciepłolecznictwo lub ultradźwięki
 • masaż
 • stretching
 • magnetoterapia
 • ćwiczenie czynne, chodzenie po wzniesieniach i pochyłościach
 • EMS
 • bieżnia ruchoma lub spacery
 • hydroterapia

Okres późniejszy

 • bieganie truchtem
 • pływanie
 • czynne zabawy