EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Zabieg TTA (Tibial Tuberosity Advancement), czyli operacyjne przesunięcie guzowatości piszczelowej, to jedna metod leczenia zerwania więzadła krzyżowego przedniego u psów. Uszkodzenie aparatu więzadłowego następuje przeważnie u psów dużych ras przy gwałtownym ruchu. Drugą grupę ryzyka stanowią psy z nadwagą. Są one narażone na uszkodzenia w obrębie ścięgien z uwagi na zwiększony nacisk, jaki muszą przenosić elementy układu szkieletowego.

Do najczęściej obserwowanych objawów, będących przyczyną wizyty u lekarza weterynarii należą:

  • nagle pojawiająca się kulawizna na tylną kończynę, najczęściej podczas intensywnej zabawy, czy po długim treningu,
  • bolesność przy dotykaniu stawu kolanowego, zwierzę wyraźnie broni się przed głaskaniem w tej okolicy,
  • możliwa opuchlizna i zwiększenie temperatury okolicy kolana, względem otaczających tkanek.

Wyżej wymienione charakterystyczne objawy połączone z oględzinami zwierzęcia mogą sugerować schorzenie w obrębie aparatu więzadłowego. Lekarz prowadzący w procesie diagnostycznym zastosuje badanie ortopedyczne, polegające na wykonaniu szeregu prób mechanicznych oraz diagnostyki RTG.

Podczas wizyty zostanie wykonany tzw. test szufladowy (ang. Lachman test), oraz test wypchnięcia guzowatości kości piszczelowej (ang. Cranial tibial thrust). Pozytywny wynik obu tych prób wskazuje na zerwanie w obrębie więzadeł krzyżowych i jest wskazaniem do wykonania zabiegu operacyjnego, bez którego powrót do pełnej sprawności zwierzęcia nie będzie możliwy, a także pozwoli uniknąć zwyrodnień w obrębie kolana, będących następstwem pozostawienia schorzenia bez leczenia.

Podczas badania radiologicznego, które uwidocznia znaczne przesunięcie kośćca w stawie kolanowym, ze względu na zerwanie więzadła zostanie także dokonany pomiar kąta nachylenia plateau kości piszczelowej (∢ TP). Badanie RTG jest niezbędnym elementem, koniecznym do wykonania zabiegu osteotomii.

Na czym polega zabieg TTA?

Stosowana przez nas metoda operacyjna (TTA) polega na zmianie kąta nachylenia powierzchni stawowej kości piszczelowej w celu zminimalizowania jej dogłowowego przemieszczania i wyeliminowania bolesnego dla zwierzęcia ruchu szufladowego. Wiąże się to ze zmianami w obrębie tzw. osi mechanicznej kończyny, modyfikując siły działające na staw kolanowy i sprawia, że zerwane więzadła krzyżowe nie są już potrzebne, bo ich funkcję przejmuje aparat więzadłowy rzepki.

Dlaczego warto wybrać naszą klinikę?

Zabieg w naszej Klinice wykonuje dr. n. wet. Oliwier Teodorowski, mający pierwszy poziom MasterClass z dziedziny ortopedii, prestiżowej w środowisku lekarzy weterynarii organizacji WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), wraz ze swoim zaufanym gronem asystentów i pielęgniarek. Procedura operacyjna polega na osteotomii i założeniu tytanowej klatki stabilizującej w obrębie kości piszczelowej oraz uzupełnieniem powstałej szczeliny za pomocą autologicznego przeszczepu kości lub preparatu kościozastępczego tak aby zmniejszyć wartość ∢ TP.

W naszej klinice zabieg TTA, jak i wszystkie inne zabiegi chirurgiczne, wykonywany jest w najwyższym zabezpieczeniu higienicznym, zgodnie z normami odpowiadającymi szpitalom medycyny ludzkiej. Nasz personel ciągle szkoli się i usprawnia istniejące procedury poprzez udział w sympozjach i szkoleniach tak, aby zapewnić najnowsze standardy medyczne w naszych placówkach.

Po zabiegu zakładany jest niewielki opatrunek stabilizujący, zaleca się ograniczenie ruchu i odpoczynek zwierzęcia przez kilka kolejnych dni, a następnie wdrożenie rehabilitacji ruchowej wspomaganej poprzez zabiegi bieżni wodnej tak, aby przyspieszyć regenerację kośćca i umożliwić szybszy powrót do sprawności zwierzęcia.