Artroskopia w tym przypadku wykorzystywana jest głównie w diagnostyce zerwanych więzadeł krzyżowych oraz uszkodzeń chrząstki stawowej.

Struktury te nie mogą być zobrazowane radiologicznie, dlatego też postawienie definitywnej diagnozy wymaga dokładniejszej inspekcji. OCD stwierdzane jest w tym stawie wyjątkowo rzadko.