Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) stanowi kluczowy element diagnostyki obrazowej w naszej renomowanej klinice weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z intensywnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego do konwersji danych na precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, który zakupiliśmy jako pionierzy na skalę światową. Ten zaawansowany sprzęt wyróżnia się imponującą czułością (aż 95%), oferuje najwyższą jakość oraz niezwykłą precyzję, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze specjalizują się w diagnostyce obrazowej, wykorzystując nowoczesny sprzęt. Dzięki ciągłemu pogłębianiu swojej specjalistycznej wiedzy są w stanie trafnie diagnozować i proponować spersonalizowane, optymalne leczenie dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzaka, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołówie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to powszechnie stosowana procedura obrazowa w diagnostyce chorób układu nerwowego. Jest to skuteczna metoda, umożliwiająca precyzyjne zobrazowanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to odgrywa istotną rolę w diagnostyce schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), znana również jako obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, ukazująca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, który występuje powszechnie w organizmach, ze względu na jego obecność w cząsteczce wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, ulegając polaryzacji, a następnie oddają tę energię poprzez emisję fal o tej samej częstości.

Szybkość emisji, zwana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki i jest zróżnicowana dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala na uzyskanie obrazów dokładnie odzwierciedlających rzeczywisty stan tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, co tworzy obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również zidentyfikować urazy mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, szczególnie gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów stanowi główną metodę diagnostyki chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu, badania tkanek miękkich w obrębie brzucha oraz miednicy.

Badanie MRI jest często używane do szczegółowej oceny kolan zwierząt. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości rezonansu, umożliwiającego precyzyjne oględziny, jesteśmy w stanie zidentyfikować ewentualne problemy i nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na szybką diagnozę, a naszym specjalistom daje narzędzia do skutecznego leczenia. Zerwane więzadło krzyżowe to częsty problem u psów i kotów. Jeśli zauważasz jakiekolwiek objawy ortopedyczne u swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką w celu przeprowadzenia szczegółowej oceny.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest stały i zazwyczaj mieści się w zakresie od 40 do 90 minut. Należy jednak dodać do tego czas niezbędny na znieczulenie zwierzęcia przed rozpoczęciem badania oraz czas potrzebny na jego wybudzenie po zakończeniu procedury. Właściciele zwierzęcia mogą oczekiwać na jego powrót po około 3-4 godzinach od zakończenia całego procesu.