Badanie RM jest badaniem obrazowym bardzo często wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala on na dokładne zobrazowanie poszczególnych części mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to jest pomocne w diagnostyce m.in. dyskopatii, udarów, zapaleń mózgu i rdzenia, nowotworów mózgu i rdzenia, czy chorób neurodegeneracyjnych. 

Rezonans magnetyczny jest badaniem wykorzystującym działanie pola magnetycznego. Umożliwia ono uzyskanie obrazu poszczególnych narządów lub okolic ciała w różnych przekrojach. Używane jest przede wszystkim do oceny tkanek miękkich, w odróżnieniu od tomografii komputerowej, w której najczęściej głównym celem badania jest ocena struktur kostnych – badania te wzajemnie się uzupełniają. W neurologii badanie rezonansem magnetycznym wykorzystywane jest przede wszystkim do oceny mózgu oraz rdzenia kręgowego.

Badanie to daje najbardziej precyzyjny wynik z punktu widzenia prawidłowej diagnozy chorób układu nerwowego. Pozwala ono na zobrazowanie aktualnego stanu strukturalnego w momencie przeprowadzenia badania, jak również procesów patologicznych (np. zapaleń, nowotworów, udarów) toczących się na terenie układu nerwowego. Procedura ta znacznie zwiększa prawdopodobieństwo postawienia prawidłowej diagnozy.

Do przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego wymagane jest skierowanie ze strony lekarza, po uprzedniej konsultacji specjalistycznej (neurologicznej, ortopedycznej, kardiologicznej). W neurologii Rezonans magnetyczny często wykonywany jest w połączeniu z badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), gdyż badania te wzajemnie się uzupełniają. Badanie wykonywane jest w pełnym znieczuleniu, jednakże jest  całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.