EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Tomografia rezonansu magnetycznego to jedna z technik diagnostyki obrazowej, które wykonujemy w naszej klinice weterynaryjnej. Badanie polega na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów wykorzystując silne pole magnetyczne, fale radiowe i komputer, którego zadaniem jest zamiana uzyskanych danych na obraz.

Klinika Teodorowscy w Warszawie wykonuje badanie MRI przy pomocy dwóch rezonansów, w tym jednego, który zakupiliśmy jako pierwsi użytkownicy na świecie. Ten sprzęt charakteryzuje się wysoką czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz niezwykłą dokładnością, dzięki której nasi specjaliści widzą cały obraz uszkodzeń i zmian w organizmie pacjenta.

Lekarze pracujący w naszej klinice specjalizują się w diagnostyce obrazowej przy pomocy nowoczesnego sprzętu. Dzięki nieustannie pogłębianej specjalistycznej wiedzy są w stanie postawić trafną diagnozę i zaproponować indywidualne, najlepsze dla badanego zwierzęcia leczenie.

Dostałeś skierowanie na wykonanie u Twojego zwierzęcia tomografii rezonansu magnetycznego? Umów się na badanie i skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej w naszej klinice.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM / MRI) jest badaniem obrazowym bardzo często wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala ono na dokładne zobrazowanie poszczególnych części mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to jest pomocne w diagnostyce m.in. dyskopatii, udarów, zapaleń mózgu i rdzenia, nowotworów mózgu i rdzenia, czy chorób neurodegeneracyjnych. 

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego nazywana inaczej obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (ang. MRI – magnetic resonance imaging) to nowoczesna nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej ukazująca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru – występującego powszechnie w organizmach, jako że jest składnikiem cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi i pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji), następnie oddają tę energię emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji nazywa się czasem relaksacji i zależy od składu tkanki. Jest różna dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór, co pozwala na uzyskanie obrazów dokładnie odzwierciedlających stan faktyczny tkanek i narządów. Dzięki programowi komputerowemu do sygnałów zostają przypisane odpowiednie kolory w skali szarości tworząc obraz budowy części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która pokazuje nam stan łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można uwidocznić również urazy mięśni. Może być również stosowana do potwierdzenia złamania jeśli obraz RTG nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe u psów i kotów stosowane jest głównie do diagnostyki chorób kręgosłupa, chorób mózgu, badania tkanek miękkich brzucha oraz miednicy.

Badanie MRI często wykorzystywane jest także do badania kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i zidentyfikowania problemu wykorzystujemy wysokiej jakości rezonans, który pomaga nam także zauważyć nieprawidłowości w tym obszarze. Wykonanie takiego badania pozwoli na szybką diagnozę i leczenie, które przeprowadzane jest przez naszych specjalistów w Klinice. Leczenie zerwanego więzadła krzyżowego to częsty problem psów i kotów. Jeśli chciałbyś zbadać swojego pupila pod kątem ortopedycznym, zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania MRI nie jest stały i waha się od 40 do 90 minut. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz jego wybudzenia. Pacjent może być zabrany przez właścicieli po około 3-4 godzinach.