EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) stanowi nowoczesną praktykę diagnostyczną, dostępną w renomowanej placówce weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując potężne pole magnetyczne, fale radiowe oraz zaawansowany system komputerowy do analizy zgromadzonych danych i generowania precyzyjnego obrazu.

W Centrum Weterynaryjnym Nowak & Partnerzy, specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań rezonansu magnetycznego (MRI) przy wykorzystaniu dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowi innowacyjną inwestycję o światowym znaczeniu. Zaawansowany sprzęt wyróżnia się niezwykłą czułością, osiągając nawet 95% skuteczność, co zapewnia najwyższą jakość obrazu. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści są w stanie precyzyjnie analizować wszelkie uszkodzenia i zmiany w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni weterynarze, ekspertki w dziedzinie diagnostyki obrazowej, posiadają rozległą wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu są w stanie trafnie diagnozować problemy zdrowotne i proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla zwierząt objętych badaniami.

Jeżeli otrzymałeś zalecenie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzaka, serdecznie zapraszamy do umówienia się na badanie w naszym centrum. Skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej, której używamy dla dobra zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Zastosowana tutaj zaawansowana procedura obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) jest powszechnie używanym narzędziem do identyfikacji zaburzeń w układzie nerwowym. Ta niezwykle efektywna metoda umożliwia precyzyjne uwidocznienie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych struktur miękkich. Badanie to odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory centralnego układu nerwowego oraz choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Przedstawiona tu nowatorska procedura obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), nazywana również tomografią rezonansu magnetycznego, stanowi nowoczesne narzędzie w obszarze diagnostyki obrazowej. Ta zaawansowana metoda umożliwia wizualizację przekrojów badanych struktur w organizmie.

Technika opiera się na wykorzystaniu fizycznych właściwości protonów, czyli jąder atomów wodoru, powszechnie obecnych w organizmach jako składników cząsteczek wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, ulegają zaburzeniu równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, znana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki, co różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazów precyzyjnie odzwierciedlających rzeczywisty stan tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje sygnałom odpowiednie kolory w skali szarości, co tworzy obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedyną nieinwazyjną metodę, umożliwiającą ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. Badanie MRI pozwala także identyfikować urazy mięśni oraz potwierdzać złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Badanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest powszechnie używaną metodą diagnostyczną w przypadku schorzeń u psów i kotów, zwłaszcza w obszarze problemów z kręgosłupem, chorób mózgu oraz badania tkanek miękkich w brzuchu i miednicy.

Procedura MRI znajduje szerokie zastosowanie w ocenie stanu stawów kolanowych u zwierząt. W dążeniu do uzyskania precyzyjnych wyników i identyfikacji potencjalnych problemów, korzystamy z rezonansu o wysokiej jakości, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego rodzaju badania umożliwia szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia, które jest realizowane przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwanie więzadła krzyżowego to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli planujesz poddać swojego pupila badaniu ortopedycznemu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką weterynaryjną.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt może być zróżnicowany, zazwyczaj mieszczący się w przedziale od 40 do 90 minut. Warto również uwzględnić czas konieczny do znieczulenia zwierzęcia oraz okres po zakończeniu badania, gdy zwierzę stopniowo powraca do stanu wybudzenia. Po zakończeniu procedury, zazwyczaj właściciele mogą odebrać swojego pupila po około 3-4 godzinach od zakończenia badania. Ważne jest, aby właściciele byli świadomi, że cały proces obejmuje przygotowanie zwierzęcia, samo badanie oraz czas, który jest potrzebny na bezpieczne wybudzenie się zwierzęcia po zastosowaniu znieczulenia.