Tomografia rezonansu magnetycznego to jedna z nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej, oferowanych w ramach naszej prestiżowej kliniki weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z potężnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego, który przekształca zebrane dane w precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowi naszą unikalną inwestycję jako pierwsi użytkownicy na skalę światową. Ten zaawansowany sprzęt cechuje się niezwykłą czułością, osiągając nawet 95% skuteczność, oraz oferuje najwyższą jakość obrazu. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie przeprowadzić kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze specjalizujący się w diagnostyce obrazowej posiadają głęboką wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnego sprzętu. Dzięki tej wiedzy są w stanie trafnie diagnozować problemy zdrowotne i proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla zwierzęcia poddanego badaniu.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie w naszej klinice. Skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej, której używamy dla dobra zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to powszechnie stosowane badanie obrazowe w diagnostyce chorób układu nerwowego. Jest to skuteczna technika, umożliwiająca precyzyjne przedstawienie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to odgrywa istotną rolę w diagnozowaniu schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, czy choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Opisano tutaj złożoną procedurę obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI), inaczej nazywanego tomografią rezonansu magnetycznego. Jest to zaawansowana i nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca wizualizację przekrojów badanych struktur organizmu.

Podstawą tej techniki jest wykorzystanie właściwości fizycznych protonu, jądra atomu wodoru, powszechnie obecnego w organizmach jako składnika cząsteczki wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, ulegają wytrąceniu z równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co skutkuje ich polaryzacją. Następnie protony oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki, co różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazów precyzyjnie odzwierciedlających stan rzeczywisty tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje sygnałom odpowiednie kolory w skali szarości, tworząc obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, umożliwiającą ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można także identyfikować urazy mięśni oraz potwierdzać złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe u psów i kotów znajduje powszechne zastosowanie głównie w diagnostyce chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz badaniu tkanek miękkich w obszarze brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest również często wykorzystywane do oceny stanu kolan zwierząt. Dla uzyskania dokładnych wyników i identyfikacji potencjalnych problemów korzystamy z wysokiej jakości rezonansu, który umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego rodzaju badania pozwala na szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia, które jest realizowane przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli planujesz poddać swojego pupila badaniu ortopedycznemu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania MRI u zwierząt nie jest stały i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Warto również uwzględnić czas niezbędny do znieczulenia zwierzęcia oraz jego późniejszego wybudzenia. Po zakończeniu badania, właściciele mogą odebrać swojego pupila zazwyczaj około 3-4 godziny po zakończeniu procedury.