Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) stanowi jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, oferowanych w naszej renomowanej klinice weterynaryjnej. Badanie opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z intensywnego pola magnetycznego, fal radiowych i zaawansowanego systemu komputerowego, który przetwarza uzyskane dane na precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy dwie jednostki rezonansu, w tym jedną, która stanowi naszą ekskluzywną inwestycję jako pierwszych użytkowników na świecie. Ten zaawansowany sprzęt wyróżnia się niezwykłą czułością (aż 95%) oraz najwyższą jakością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze specjalizują się w diagnostyce obrazowej, korzystając z nowoczesnych narzędzi. Dzięki stale pogłębianej wiedzy są w stanie postawić trafne diagnozy i proponować spersonalizowane, optymalne leczenie dla każdego zwierzęcia poddawanego badaniu.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na tomografię rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołówie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to powszechnie stosowana procedura obrazowa w diagnostyce chorób układu nerwowego. Ta zaawansowana technika umożliwia precyzyjne zobrazowanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to odgrywa kluczową rolę w diagnostyce schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, ukazująca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie występującego w organizmach, jako że jest składnikiem cząsteczki wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają wytrącone z równowagi i pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych, ulegając polaryzacji. Następnie oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, nazywana czasem relaksacją, zależy od składu tkanki i jest zróżnicowana dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala uzyskać obrazy dokładnie odzwierciedlające stan faktyczny tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, tworząc obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego wyróżnia się jako jedyna nieinwazyjna metoda, pozwalająca ocenić stan łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również uwidocznić urazy mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, szczególnie gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest głównie stosowane w diagnostyce chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu, badania tkanek miękkich w obrębie brzucha oraz miednicy.

Badanie MRI jest często wykorzystywane do szczegółowej oceny kolan zwierząt. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości rezonansu, umożliwiającego dokładne oględziny, jesteśmy w stanie zidentyfikować ewentualne problemy i nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na szybką diagnozę, a naszym specjalistom daje narzędzia do skutecznego leczenia. Zerwane więzadło krzyżowe to częsty problem u psów i kotów. Jeśli zauważasz jakiekolwiek objawy ortopedyczne u swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką w celu przeprowadzenia szczegółowej oceny.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest stały i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Należy jednak dodać do tego czasu, który jest niezbędny do znieczulenia zwierzęcia przed rozpoczęciem badania, oraz czas potrzebny na jego wybudzenie po zakończeniu procedury. Właściciele zwierzęcia mogą spodziewać się, że będą mogli odebrać swojego pupila około 3-4 godziny po zakończeniu całego procesu.