Badanie tomografii rezonansu magnetycznego (MRI) stanowi kluczowy element naszej praktyki weterynaryjnej, gdzie korzystamy z zaawansowanych technologii obrazowania. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z intensywnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego do konwersji danych na precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowił naszą pionierską inwestycję na skalę światową. Nasz sprzęt wyróżnia się nie tylko wyjątkową czułością (do 95%), ale także najwyższą jakością oraz niezwykłą precyzją, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmie pacjenta.

Nasi lekarze posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie diagnostyki obrazowej, którą stale aktualizują. Dzięki temu są w stanie trafnie postawić diagnozę i proponować spersonalizowane, optymalne leczenie dla zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na tomografię rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zapraszamy do umówienia się na badanie i skorzystania z najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego dostępnego w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda rezonansu magnetycznego (RM/MRI) stanowi powszechnie stosowane narzędzie w obrazowym rozpoznawaniu chorób układu nerwowego. Oferuje precyzyjną wizualizację różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego oraz innych tkanek miękkich. To badanie pełni istotną rolę w diagnostyce schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory układu nerwowego czy choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Innowacyjna technika diagnostyki obrazowej, znana jako tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), umożliwia precyzyjne badanie przekrojów różnych struktur organizmu, przy czym jest to metoda nieinwazyjna.

W trakcie tego badania wykorzystywane są właściwości fizyczne protonu, czyli jądra atomu wodoru, obecne powszechnie w organizmach, ze względu na ich obecność w cząsteczce wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają zakłócone i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony uwalniają zgromadzoną energię, emitując fale o identycznej częstości.

Tempo emisji, zwane czasem relaksacją, zależy od składu tkanki, przy czym jest ono różne dla tłuszczów, wody, białek oraz innych związków bogatych w wodór. To pozwala na uzyskanie obrazów, które dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty stan tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, co tworzy finalny obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego wyróżnia się jako jedyna nieinwazyjna metoda umożliwiająca ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. Ponadto, badanie MRI pozwala na identyfikację urazów mięśni oraz może być używane do potwierdzenia złamania, gdy obraz rentgenowski nie jest wystarczająco jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów stanowi główną metodę diagnostyki chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu, badania tkanek miękkich w obrębie brzucha oraz miednicy.

Wykorzystanie badania MRI jest szczególnie powszechne w ocenie kolan zwierząt. Dzięki zaawansowanej technologii rezonansu, umożliwiającej precyzyjne oględziny, możemy identyfikować potencjalne problemy i nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na szybką diagnozę, a naszym specjalistom daje narzędzia do skutecznego leczenia. Zerwane więzadło krzyżowe to często występujący problem u psów i kotów. Jeśli zauważasz jakiekolwiek objawy ortopedyczne u swojego pupila, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką w celu przeprowadzenia szczegółowej oceny.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Okres trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest jednolity i zazwyczaj mieści się w zakresie od 40 do 90 minut. Należy jednak doliczyć czas konieczny do znieczulenia zwierzęcia przed rozpoczęciem badania oraz czas potrzebny na jego wybudzenie po zakończeniu procedury. Właściciele zwierzęcia mogą oczekiwać na jego powrót około 3-4 godziny po zakończeniu całego procesu.