Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, oferowanych w ramach usług naszej kliniki weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów przy użyciu potężnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego, który przekształca zebrane dane w klarowny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy badanie MRI przy użyciu dwóch rezonansów, w tym jednego, który jako pierwsi na świecie zakupiliśmy. Ten sprzęt charakteryzuje się imponującą czułością (do 95%), najwyższą jakością oraz precyzyjną dokładnością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmie pacjenta.

Nasi lekarze specjalizujący się w diagnostyce obrazowej posługują się najnowocześniejszym sprzętem, a ich wiedza jest nieustannie pogłębiana. Dzięki temu są w stanie skutecznie postawić trafną diagnozę i zalecić spersonalizowane, optymalne leczenie dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na tomografię rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (RM), to powszechnie stosowane badanie obrazowe w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala na precyzyjne ukazanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to jest nieocenione w diagnostyce schorzeń takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego, zwana także obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna i nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca uzyskanie obrazów przekrojów badanych struktur organizmu.

W trakcie badania wykorzystywane są właściwości fizyczne protonu, czyli jądra atomu wodoru, które występuje powszechnie w organizmach, będąc składnikiem cząsteczki wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym są wytrącane z równowagi, absorbuje impulsy fal elektromagnetycznych (ulegają polaryzacji), a następnie oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, zwana czasem relaksacji, zależy od składu tkanki i jest różna dla tłuszczów, wody, białek oraz innych związków bogatych w wodór. To umożliwia uzyskanie obrazów, które precyzyjnie odzwierciedlają stan faktyczny tkanek i narządów. Dzięki zaawansowanemu programowi komputerowemu, sygnały są przypisywane odpowiednim kolorom w skali szarości, tworząc obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedyną nieinwazyjną metodę, która pozwala na ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI możliwe jest również uwidocznienie urazów mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz badaniu tkanek miękkich brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest powszechnie wykorzystywane do szczegółowej oceny kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i identyfikacji problemu wykorzystujemy rezonans o wysokiej jakości, co umożliwia zauważenie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na szybką diagnozę i skuteczne leczenie, prowadzone przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwanie więzadła krzyżowego to częsty problem u psów i kotów. Jeśli rozważasz badanie ortopedyczne swojego pupila, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą MRI u zwierząt nie jest stały i może oscylować między 40 a 90 minutami. Do tego okresu należy doliczyć czas konieczny na znieczulenie zwierzęcia oraz jego późniejsze wybudzenie. Zazwyczaj właściciele mogą odebrać swojego pupila z kliniki po około 3-4 godzinach od rozpoczęcia procedury.