EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) stanowi jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej oferowanych w naszej klinice weterynaryjnej. Badanie opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując silne pole magnetyczne, fale radiowe i zaawansowany komputer, który przetwarza uzyskane dane na obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie stosujemy dwie jednostki rezonansu, w tym jedną, którą jako pierwsi na świecie zakupiliśmy. Ten zaawansowany sprzęt wyróżnia się wysoką czułością (aż 95%), najwyższą jakością i niezwykłą dokładnością, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę całego obrazu uszkodzeń i zmian w organizmach pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze specjalizują się w diagnostyce obrazowej, korzystając z nowoczesnych narzędzi. Dzięki stale pogłębianej wiedzy są w stanie postawić trafne diagnozy i proponować spersonalizowane, optymalne leczenie dla każdego zwierzęcia poddanego badaniu.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na tomografię rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołówie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to powszechnie stosowana procedura obrazowa w diagnostyce chorób układu nerwowego. Ta zaawansowana technika umożliwia dokładne zobrazowanie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to odgrywa kluczową rolę w diagnostyce schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI), zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, ukazująca obraz przekrojów badanych struktur organizmu.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie występującego w organizmach, jako że jest składnikiem cząsteczki wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają wytrącone z równowagi i pochłaniają impulsy fal elektromagnetycznych, ulegając polaryzacji. Następnie oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, nazywana czasem relaksacją, zależy od składu tkanki i jest zróżnicowana dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala uzyskać obrazy dokładnie odzwierciedlające stan faktyczny tkanek i narządów. Program komputerowy przypisuje odpowiednie kolory w skali szarości do sygnałów, tworząc obraz budowy badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego wyróżnia się jako jedyna nieinwazyjna metoda, pozwalająca ocenić stan łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również uwidocznić urazy mięśni. Ponadto, może być stosowana do potwierdzenia złamania, szczególnie gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest głównie stosowane w diagnostyce chorób kręgosłupa, chorób mózgu oraz badania tkanek miękkich w obrębie brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest również często wykorzystywane do szczegółowej oceny kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i zidentyfikowania problemów wykorzystuje się wysokiej jakości rezonans, co pozwala zauważyć nawet drobne nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania umożliwia szybką diagnozę oraz planowanie skutecznego leczenia, które jest przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów w naszej Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to częsty problem u psów i kotów. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy ortopedyczne u swojego pupila, zachęcamy do kontaktu z naszą Kliniką, gdzie możemy przeprowadzić kompleksową ocenę ortopedyczną.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt nie jest stały i zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Należy jednak dodać do tego czasu, który jest niezbędny do znieczulenia zwierzęcia przed rozpoczęciem badania, oraz czas potrzebny na jego wybudzenie po zakończeniu procedury. Właściciele zwierzęcia mogą spodziewać się, że będą mogli odebrać swojego pupila około 3-4 godziny po zakończeniu całego procesu.