EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Tomografia rezonansu magnetycznego to jedna z nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, dostępnych w naszej renomowanej klinice weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z potężnego pola magnetycznego, fal radiowych i zaawansowanego systemu komputerowego do przekształcania zebranych danych w precyzyjny obraz.

W naszej placówce, Klinice Teodorowscy w Warszawie, przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowi naszą unikalną inwestycję jako pierwsi użytkownicy na skalę światową. Ten zaawansowany sprzęt cechuje się niezwykłą czułością, osiągając nawet 95% skuteczność, oraz oferuje najwyższą jakość obrazu, co umożliwia naszym specjalistom kompleksową analizę wszelkich uszkodzeń i zmian w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze specjalizujący się w diagnostyce obrazowej posiadają głęboką wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu są w stanie trafnie diagnozować problemy zdrowotne i proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla zwierzęcia poddanego badaniu.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie w naszej klinice. Skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej, której używamy dla dobra zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda rezonansu magnetycznego (RM/MRI) stanowi powszechnie używane badanie obrazowe w diagnostyce chorób układu nerwowego. Jest to skuteczna technika umożliwiająca precyzyjne przedstawienie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych tkanek miękkich. Badanie to pełni istotną rolę w diagnostyce schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory mózgu i rdzenia, czy choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, zwane także tomografią rezonansu magnetycznego (ang. MRI – magnetic resonance imaging), to zaawansowana i nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej, umożliwiająca wizualizację przekrojów badanych struktur organizmu.

Aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu, czyli jądra atomu wodoru, które występuje powszechnie w organizmach, będąc składnikiem cząsteczki wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony oddają tę zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki, co jest różne dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala uzyskać obrazy, które precyzyjnie odzwierciedlają stan rzeczywisty tkanek i narządów. Dzięki programowi komputerowemu sygnałom przypisywane są odpowiednie kolory w skali szarości, co skutkuje stworzeniem obrazu struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która pozwala na ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również zidentyfikować urazy mięśni oraz potwierdzić złamanie, jeśli obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe u psów i kotów jest powszechnie stosowane głównie do diagnostyki chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz do badania tkanek miękkich w obszarze brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest także często używane do oceny stanu kolan zwierząt. W celu dokładnego zbadania i zidentyfikowania potencjalnych problemów, korzystamy z rezonansu o wysokiej jakości, który umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego rodzaju badania pozwala na szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia, które jest realizowane przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli masz zamiar poddać swojego pupila badaniu ortopedycznemu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania MRI nie jest stały i obejmuje zakres od 40 do 90 minut. Należy również uwzględnić czas konieczny do znieczulenia zwierzęcia oraz jego późniejszego wybudzenia. Po zakończeniu badania, pacjent może być odebrany przez właścicieli około 3-4 godziny później.