EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badania rezonansem magnetycznym (MRI) reprezentują nowoczesną metodę diagnostyczną, dostępną w renomowanym ośrodku weterynaryjnym. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, wykorzystując potężne pole magnetyczne, fale radiowe oraz zaawansowany system komputerowy do analizy zebranych danych i generowania precyzyjnego obrazu.

W Przychodni Weterynaryjnej Teodorowscy w Warszawie, przeprowadzamy badania rezonansu magnetycznego (MRI) przy użyciu dwóch rezonansów, w tym jednego, który stanowi unikalną inwestycję i jest pionierski na skalę światową. Ten zaawansowany sprzęt wyróżnia się niezwykłą czułością, osiągając nawet 95% skuteczność, co gwarantuje najwyższą jakość obrazu. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie precyzyjnie analizować wszelkie uszkodzenia i zmiany w organizmach naszych pacjentów.

Nasi doświadczeni lekarze, specjaliści w dziedzinie diagnostyki obrazowej, posiadają głęboką wiedzę z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu. To umożliwia im trafne diagnozowanie problemów zdrowotnych i proponowanie spersonalizowanych, optymalnych metod leczenia dla zwierząt poddanych badaniom.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego pupila, serdecznie zachęcamy do umówienia się na badanie w naszym ośrodku. Skorzystaj z nowoczesnej aparatury diagnostycznej, której używamy dla dobra zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Zaprezentowana tutaj technika diagnostyki obrazowej oparta na rezonansie magnetycznym (MRI) stanowi powszechnie stosowane narzędzie w identyfikacji zaburzeń w układzie nerwowym. Ta niezwykle efektywna metoda umożliwia precyzyjne uwidocznienie różnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego i innych struktur miękkich. Badanie to odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu schorzeń, takich jak dyskopatia, udary, zapalenia mózgu i rdzenia, nowotwory centralnego układu nerwowego oraz choroby neurodegeneracyjne.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Przedstawiona tu zaawansowana procedura obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI), znana również jako tomografia rezonansu magnetycznego, stanowi nowoczesne narzędzie w dziedzinie diagnostyki obrazowej. Ta innowacyjna metoda pozwala na wizualizację przekrojów badanych struktur w organizmie.

Metoda opiera się na wykorzystaniu fizycznych właściwości protonów, czyli jąder atomów wodoru, powszechnie obecnych w organizmach jako składników cząsteczek wody. Protony, umieszczone w polu magnetycznym, ulegają zaburzeniu równowagi, absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony oddają zgromadzoną energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, znana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki, co różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obrazów precyzyjnie odzwierciedlających rzeczywisty stan tkanek i narządów. Oprogramowanie komputerowe przypisuje sygnałom odpowiednie kolory w skali szarości, co tworzy obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedyną nieinwazyjną metodę, umożliwiającą ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. Badanie MRI pozwala także identyfikować urazy mięśni oraz potwierdzać złamania, zwłaszcza gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Zastosowanie rezonansu magnetycznego (MRI) u psów i kotów jest powszechne, zwłaszcza w diagnostyce schorzeń kręgosłupa, chorób mózgu oraz w badaniu tkanek miękkich w obszarze brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest szeroko stosowane do oceny stanu stawów kolanowych u zwierząt. W staraniach o uzyskanie precyzyjnych wyników i identyfikację potencjalnych problemów, korzystamy z rezonansu o wysokiej jakości, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie tego rodzaju badania umożliwia szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia, które jest realizowane przez naszych specjalistów w Klinice. Zerwanie więzadła krzyżowego to często spotykany problem u psów i kotów. Jeśli planujesz poddać swojego pupila badaniu ortopedycznemu, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania rezonansu magnetycznego (MRI) u zwierząt może być zróżnicowany, zazwyczaj mieszcząc się w przedziale od 40 do 90 minut. Warto również uwzględnić czas konieczny do znieczulenia zwierzęcia oraz okres po zakończeniu badania, gdy zwierzę stopniowo powraca do stanu wybudzenia. Po zakończeniu procedury, zazwyczaj właściciele mogą odebrać swojego pupila po około 3-4 godzinach od zakończenia badania.