EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Tomografia rezonansu magnetycznego stanowi jedną z zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, oferowanych w ramach usług naszej kliniki weterynaryjnej. Procedura opiera się na wykorzystaniu magnetycznych właściwości atomów, korzystając z silnego pola magnetycznego, fal radiowych oraz zaawansowanego systemu komputerowego do przekształcania danych w precyzyjny obraz.

W Klinice Teodorowscy w Warszawie przeprowadzamy badania MRI za pomocą dwóch rezonansów, w tym jednego, który został zakupiony jako pierwszy na świecie i wyróżnia się doskonałą czułością (aż 95%), najwyższą jakością oraz niezwykłą precyzją. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie kompleksowo analizować wszelkie uszkodzenia i zmiany w organizmach pacjentów.

Nasi lekarze specjalizujący się w diagnostyce obrazowej posługują się najnowocześniejszym sprzętem. Dzięki ciągłemu doskonaleniu specjalistycznej wiedzy są w stanie postawić trafne diagnozy i proponować spersonalizowane, optymalne metody leczenia dla każdego badanego zwierzęcia.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na wykonanie tomografii rezonansu magnetycznego dla swojego zwierzęcia, serdecznie zapraszamy do umówienia się na badanie i skorzystania z nowoczesnej aparatury diagnostycznej dostępnej w naszej klinice.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Rezonans magnetyczny dla psa / kota

Metoda rezonansu magnetycznego (RM/MRI) to powszechnie stosowane badanie obrazowe, szczególnie używane w diagnostyce chorób układu nerwowego. Pozwala na precyzyjne uwidocznienie poszczególnych obszarów mózgu, rdzenia kręgowego oraz innych tkanek miękkich. Badanie to stanowi cenny instrument diagnostyczny w przypadku dyskopatii, udarów, zapaleń mózgu i rdzenia, a także nowotworów mózgu i rdzenia, a także chorób neurodegeneracyjnych.

Tomografia rezonansu magnetycznego – informacje ogólne

Tomografia rezonansu magnetycznego, zwana również obrazowaniem magnetyczno-rezonansowym (MRI – magnetic resonance imaging), stanowi nowoczesną nieinwazyjną metodę diagnostyki obrazowej, umożliwiającą uzyskanie obrazów przekrojów badanych struktur organizmu.

W tej technice aparat wykorzystuje właściwości fizyczne protonu - jądra atomu wodoru, powszechnie występującego w organizmach, ze względu na jego obecność w cząsteczce wody. Protony umieszczone w polu magnetycznym zostają wytrącone z równowagi i absorbują impulsy fal elektromagnetycznych, co prowadzi do ich polaryzacji. Następnie protony oddają tę energię, emitując fale o tej samej częstości.

Szybkość emisji, określana jako czas relaksacji, zależy od składu tkanki i różni się dla tłuszczów, wody, białek i innych związków bogatych w wodór. To pozwala uzyskać obrazy, które dokładnie odzwierciedlają stan rzeczywisty tkanek i narządów. Za pomocą programu komputerowego sygnały są przypisywane odpowiednim kolorom w skali szarości, tworząc obraz struktury badanej części ciała.

Tomografia rezonansu magnetycznego jest jedyną nieinwazyjną metodą, która umożliwia ocenę stanu łąkotek stawowych, chrząstek i więzadeł. W badaniu MRI można również uwidocznić urazy mięśni. Ponadto może być zastosowana do potwierdzenia złamania w sytuacji, gdy obraz rentgenowski nie jest jednoznaczny.

 

Wskazania do wykonania obrazowania magnetyczno-rezonansowego u zwierząt

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) u psów i kotów jest powszechnie stosowane głównie w celu diagnozowania chorób kręgosłupa, schorzeń mózgu oraz do badania tkanek miękkich w obszarze brzucha i miednicy.

Badanie MRI jest również często wykorzystywane do oceny stanu kolan zwierząt. W celu dokładnych oględzin i identyfikacji problemów, korzystamy z zaawansowanego sprzętu rezonansu o wysokiej jakości, który umożliwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Przeprowadzenie takiego badania pozwala na szybką diagnozę i skuteczne leczenie, prowadzone przez naszych specjalistów w naszej Klinice. Zerwane więzadło krzyżowe to powszechny problem u psów i kotów. Jeśli masz zamiar poddać swojego pupila ocenie ortopedycznej, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kliniką.

 

Przebieg badania rezonansu magnetycznego u zwierząt – kotów i psów

Czas trwania badania MRI u zwierząt może się różnić, zazwyczaj mieści się w przedziale od 40 do 90 minut. Do tego czasu należy dodać czas konieczny na znieczulenie zwierzęcia oraz jego wybudzenie. Całkowity czas, który upływa od momentu rozpoczęcia badania do chwili, gdy zwierzę może być zabrane przez właścicieli, wynosi zwykle około 3-4 godzin. Ten okres obejmuje proces przygotowania, przeprowadzenia badania, znieczulenia, samego badania MRI, a następnie powolnego wybudzania zwierzęcia po zakończeniu procedury.