Narząd wzroku odgrywa istotną rolę w dostarczaniu zwierzętom informacji o zmianach w otaczającym środowisku. Choć nie jest to ich najważniejszy narząd zmysłu, schorzenia oczu mogą być poważnym problemem. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzę często pociera lub mruży oczy, ma nadmiernie łzawiące oczy, wpada na przeszkody, wykazuje mniejsze zainteresowanie spacerami, lub obserwujesz niepokojące zacieki w kącikach oczu, zaczerwienienie lub nadwrażliwość na światło, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla zachowania zdrowia wzroku zwierzęcia oraz mogą znacznie zwiększyć szanse na jego pełne wyzdrowienie.

Kiedy do okulisty?

Drobne zmiany w zachowaniu naszych pupili (takie jak potykanie się, wpadanie na przeszkody, objawy strachu, niechęć do wychodzenia na spacery czy nawet agresja wobec domowników) mogą być wynikiem patologicznych procesów w narządzie wzroku. Warto również zauważyć niepokojące wypływy z worków spojówkowych, o ropnym, krwistym lub śluzowatym charakterze, oraz objawy tarcia oka o różne przedmioty. W przypadku wystąpienia tych objawów zaleca się niezwłoczne skierowanie pupila do specjalistycznej lecznicy w celu konsultacji okulistycznej.

Wczesna i trafna diagnoza chorób oczu opiera się na dokładnym i kompleksowym badaniu okulistycznym.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Badanie okulistyczne zwierząt

Podczas badania pacjenta rozpoczyna się od szczegółowych oględzin struktur oka i jego otoczenia, po czym w wielu przypadkach przeprowadza się dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak wymazy bakteriologiczne, cytologiczne, hodowle mykologiczne itp.

W diagnostyce oczu wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak lupy, paski do testu Schirmera (test łzowy), paski lub krople z fluoresceiną (BioGlo), środki znieczulające powierzchniowo (np. Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu oraz tonometr. Dodatkowo, do dokładnego badania zewnętrznych struktur oka w powiększeniu, stosuje się lampę szczelinową. Badanie dna oka jest możliwe po podaniu kropli rozszerzających źrenicę i wykonuje się je przy użyciu oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego.

 

Psi okulista

Okulista weterynaryjny, zwany również psim okulistą, to specjalista weterynarii specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu u psów. Ta specjalistyczna dziedzina weterynarii wymaga dodatkowego szkolenia i specjalistycznej wiedzy z zakresu okulistyki. Okuliści weterynaryjni zajmują się różnorodnymi problemami wzrokowymi u psów, począwszy od powszechnych schorzeń, takich jak zaćma, jaskra czy zapalenie spojówek, aż po bardziej skomplikowane stany, jak odwarstwienie siatkówki czy schorzenia genetyczne oczu.

Diagnostyka i leczenie w okulistyce weterynaryjnej mogą obejmować różne metody, w tym leczenie farmakologiczne oraz chirurgiczne. W przypadku poważniejszych schorzeń oczu, takich jak zaćma czy jaskra, konieczna może być interwencja chirurgiczna. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla utrzymania zdrowia oczu psa i zapobiegania dalszym powikłaniom.

Właściciele psów powinni być świadomi pierwszych oznak problemów wzrokowych u swoich pupili, takich jak zmiana koloru oczu, czerwone oczy, nadmierne łzawienie, mrużenie oczu, zmiany w zachowaniu lub trudności w poruszaniu się w przestrzeni. Regularne wizyty u weterynarza, w tym kontrolne wizyty u psiego okulisty, mogą pomóc w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oczu psa.

 

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku mogą dotyczyć różnych jego części anatomicznych:

- Otoczenie oczu,
- Powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium,
- Gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce,
- Widoczne części spojówki i twardówki – garbiak, zapalenie nadtwardówki,
- Tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina,
- Soczewka – zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość,
- Ciało szkliste – zwyrodnienie, pasożyty,
- Dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.

Wczesne wykrycie chorób oczu jest kluczowe dla skutecznej terapii, dlatego nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku spostrzeżenia niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii.