EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Narząd wzroku dostarcza zwierzętom wielu informacji o zmianach w otaczającym środowisku, i mimo, że nie jest dla nich najważniejszym narządem zmysłu (należą do tzw. „węchowców”), schorzenia narządu wzroku mogą stanowić poważny problem. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzę domowe często pociera i mruży oczy, ma łzawiące oczy, napotyka na przeszkody, wykazuje mniejsze zainteresowanie spacerami, lub obserwujesz niepokojące zacieki w kącikach oczu, zaczerwienienie lub nadwrażliwość na światło, są to symptomy, które wymagają uwagi. Takie objawy mogą wskazywać na możliwość występowania schorzeń lub urazów narządu wzroku u zwierzęcia. W przypadku zaobserwowania takich oznak, zaleca się niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem weterynarii. Specjalista przeprowadzi szczegółowe badanie i, w razie konieczności, zastosuje odpowiednie leczenie. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zdrowia wzroku zwierzęcia i mogą znacznie zwiększyć szanse na jego pełne wyzdrowienie.

Kiedy do okulisty?

Nawet drobne zmiany zachowań naszych pupili (zaobserwowanie: potykania się, wpadania na przeszkody, pojawienia się objawów strachu, niechęci wychodzenia na spacery, a nawet agresji do domowników) mogą wynikać z toczących się patologicznych procesów w obrębie narządu wzroku. Także w przypadku pojawienia się niepokojących wypływów z worków spojówkowych np.: wypływ ropny, krwisty, śluzowaty, lub gdy występuje objaw tarcia oka przez zwierzę o różne przedmioty, łapami, koniecznie należy udać się do specjalistycznej lecznicy na konsultację okulistyczną.

Wczesna i prawidłowa diagnoza chorób oczu polega na dokładnym i kompletnym badaniu okulistycznym.

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Badanie okulistyczne zwierząt

Badanie pacjenta rozpoczyna się od szczegółowych oględzin struktur oka i jego okolic, a następnie w wielu przypadkach następuje wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (wymazy bakteriologiczne, cytologiczne, hodowle mykologiczne itp.).

Do badania oczu stosuje się: lupy, paski do testu Schirmera (test łzowy), paski lub krople z fluoresceiną (BioGlo), środek znieczulający powierzchniowo (np.Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu, tonometr. Dodatkowo oko bada się przy pomocy lampy szczelinowej, która pozwala na dokładne oględziny zewnętrznych struktur oka w powiększeniu. Badanie dna oka jest możliwe po uprzednim podaniu kropli rozszerzających źrenicę. Wykonuje się je przy pomocy oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego.

Psi okulista

Psi okulista to weterynarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu u psów. Ta specjalistyczna dziedzina weterynarii wymaga dodatkowego szkolenia i wiedzy w zakresie okulistyki. Psi okuliści zajmują się szerokim zakresem problemów wzrokowych, od powszechnych schorzeń takich jak zaćma, jaskra, zapalenie spojówek, do bardziej złożonych stanów, takich jak odwarstwienie siatkówki czy schorzenia genetyczne oczu.

Diagnostyka i leczenie w okulistyce weterynaryjnej może obejmować zarówno leczenie farmakologiczne, jak i chirurgiczne. W przypadku poważniejszych schorzeń oczu, takich jak zaćma czy jaskra, operacja może być konieczna. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla utrzymania zdrowia oczu psa i zapobiegania dalszym komplikacjom.

Właściciele psów powinni być świadomi pierwszych oznak problemów wzrokowych u swoich pupili, takich jak zmiana koloru oczu, czerwone oczy, nadmierne łzawienie, mrużenie oczu, zmiany w zachowaniu lub trudności w nawigacji po przestrzeni. Regularne wizyty u weterynarza, w tym kontrolne wizyty u psiego okulisty, mogą pomóc w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oczu psa.

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku

Mogą dotyczyć różnych jego części anatomicznych:

  • otoczenie oczu,
  • powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium,
  • gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce,
  • widoczne części spojówki i twardówki – garbiak, zapalenie nadtwardówki,
  • tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina,
  • soczewka – zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość,
  • ciało szkliste – zwyrodnienie, pasożyty,
  • dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.

Wczesne wykrycie chorób oczu daje dużą szansę na osiągnięcie sukcesu w terapii, nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku spostrzeżenia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.