EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Organ wzroku pełni ważną rolę w życiu zwierząt, dostarczając im informacji o otaczającym środowisku. Choć nie jest to główny narząd zmysłu u zwierząt (które zwykle polegają na węchu), schorzenia oka mogą poważnie wpłynąć na ich życie. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzę często pociera i mruży oczy, ma nadmiernie łzawiące oczy, wpada na przeszkody, wykazuje mniejsze zainteresowanie spacerami, lub obserwujesz niepokojące wycieki z kącików oczu, zaczerwienienie lub nadwrażliwość na światło, są to symptomy, na które należy zwrócić uwagę. Mogą one wskazywać na możliwość wystąpienia schorzeń lub urazów narządu wzroku u zwierzęcia. W przypadku zaobserwowania takich objawów, zaleca się natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem weterynarii. Specjalista przeprowadzi dokładne badanie i, jeśli będzie to konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zdrowia wzroku zwierzęcia i mogą istotnie zwiększyć szanse na jego pełne wyzdrowienie.

Kiedy do okulisty?

Zmiany w zachowaniu naszych pupili, nawet te pozornie drobne, takie jak potykanie się, wpadanie na przeszkody, objawy strachu, niechęć do wychodzenia na spacery, czy nawet agresja w stosunku do domowników, mogą być wynikiem patologicznych procesów zachodzących w obrębie narządu wzroku. Warto również zwrócić uwagę na niepokojące wypływy z worków spojówek (ropny, krwisty czy śluzowaty) oraz objawy tarcia oka zwierzęcia o różne przedmioty lub własnymi łapami. W przypadku wystąpienia tych objawów, konieczne jest natychmiastowe skonsultowanie się ze specjalistyczną lecznicą okulistyczną.

Wczesna i precyzyjna diagnoza chorób oczu opiera się na dokładnym i kompletnym badaniu okulistycznym, które pozwala na szybkie zidentyfikowanie problemu oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Niebagatelizowanie nawet drobnych zmian zachowania zwierzęcia oraz szybka reakcja na niepokojące objawy są kluczowe dla zdrowia i dobrostanu oczu naszych pupili.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Badanie okulistyczne zwierząt

Podczas badania pacjenta rozpoczyna się od dokładnych oględzin struktur oka i jego okolic, a następnie w wielu przypadkach wykonuje się dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak wymazy bakteriologiczne, cytologiczne, czy hodowle mykologiczne.

W celu badania oczu wykorzystuje się różnorodne narzędzia i techniki, takie jak lupy, paski do testu Schirmera do oceny produkcji łez, paski lub krople z fluoresceiną do identyfikacji uszkodzeń powierzchni oka, środki znieczulające powierzchniowo (np. Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu, oraz tonometr do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dodatkowo, badanie oka przeprowadza się przy użyciu lampy szczelinowej, co umożliwia dokładne oględziny zewnętrznych struktur oka w powiększeniu. Badanie dna oka jest wykonywane po uprzednim podaniu kropli rozszerzających źrenicę i może być przeprowadzone przy użyciu oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego.

 

Psi okulista

Psi okuliści, specjaliści w dziedzinie weterynarii zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu u psów, wymagają dodatkowego szkolenia i wiedzy z zakresu okulistyki. Zajmują się szerokim spektrum problemów wzrokowych, obejmujących zarówno powszechne schorzenia, jak zaćma, jaskra czy zapalenie spojówek, jak i bardziej złożone stany, jak odwarstwienie siatkówki czy schorzenia genetyczne oczu.

Diagnostyka i terapia w tej dziedzinie mogą obejmować różnorodne metody, zarówno farmakologiczne, jak i chirurgiczne. W przypadku poważniejszych schorzeń, takich jak zaćma czy jaskra, konieczne może być przeprowadzenie operacji. Wczesne rozpoznanie i leczenie są kluczowe dla zachowania zdrowia oczu psa oraz zapobiegania dalszym powikłaniom.

Właściciele psów powinni być świadomi pierwszych objawów problemów wzrokowych u swoich pupili, takich jak zmiana koloru oczu, czerwone oczy, nadmierne łzawienie, mrużenie oczu, zmiany w zachowaniu lub trudności w poruszaniu się po przestrzeni. Regularne wizyty u weterynarza, w tym kontrolne wizyty u psiego okulisty, mogą przyczynić się do utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu psa.

 

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku mogą obejmować różne części anatomiczne, takie jak:

- Otoczenie oczu,
- Powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium,
- Gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce,
- Widoczne części spojówki i twardówki – garbiak, zapalenie nadtwardówki,
- Tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina,
- Soczewka – zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość,
- Ciało szkliste – zwyrodnienie, pasożyty,
- Dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.

Wczesne wykrycie chorób oczu jest kluczowe dla skuteczności terapii, dlatego nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku zauważenia niepokojących objawów zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii.