EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Narząd wzroku pełni ważną rolę w życiu zwierząt, dostarczając im informacji o otaczającym środowisku. Choć nie jest głównym zmysłem u większości zwierząt (są one tzw. „węchowcami”), schorzenia narządu wzroku mogą stanowić istotny problem zdrowotny. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzę często trzepie i mruży oczy, ma nadmiernie łzawiące oczy, napotyka na przeszkody, wykazuje mniejsze zainteresowanie spacerami, lub obserwujesz niepokojące zacieki w kącikach oczu, zaczerwienienie lub nadwrażliwość na światło, są to symptomy, które wymagają uwagi. Takie objawy mogą wskazywać na możliwe schorzenia lub urazy narządu wzroku u zwierzęcia. W przypadku zauważenia takich oznak, zaleca się niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem weterynarii. Specjalista przeprowadzi szczegółowe badanie i, jeśli to konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zdrowia wzroku zwierzęcia i mogą znacznie zwiększyć szanse na jego pełne wyzdrowienie.

Kiedy do okulisty?

Nawet najmniejsze zmiany w zachowaniu naszych zwierząt (takie jak potykanie się, wpadanie na przeszkody, objawy strachu, niechęć do wychodzenia na spacery, a nawet agresja w stosunku do domowników) mogą być spowodowane przez rozwijające się patologiczne procesy w narządzie wzroku. Dodatkowo, obecność niepokojących wypływów z worków spojówkowych, takich jak ropne, krwiste, lub śluzowate, lub objawy tarcia oka zwierzęcia o różne przedmioty za pomocą łap, mogą być sygnałem do natychmiastowej wizyty w specjalistycznej lecznicy okulistycznej.

Wczesne i właściwe diagnozowanie chorób oczu opiera się na dokładnym i kompleksowym badaniu okulistycznym.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Badanie okulistyczne zwierząt

Podczas badania pacjenta zaczyna się od dokładnego oglądania struktur oka i jego otoczenia, a następnie, w wielu przypadkach, wykonuje się dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak wymazy bakteriologiczne, cytologiczne, czy hodowle mykologiczne.

Do badania oczu wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak lupy, paski do testu Schirmera (do badania produkcji łez), paski lub krople z fluoresceiną (do oceny stanu rogówki), środki znieczulające powierzchniowo (np. Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu oraz tonometr. Dodatkowo, oko jest badane za pomocą lampy szczelinowej, która umożliwia dokładne oględziny zewnętrznych struktur oka w powiększeniu. Badanie dna oka jest wykonywane po uprzednim podaniu kropli rozszerzających źrenicę i może być przeprowadzone za pomocą oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego.

 

Psi okulista

Psi okulista to weterynarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń oczu u psów. Ta wysoko wyspecjalizowana dziedzina weterynarii wymaga dodatkowego szkolenia i wiedzy z zakresu okulistyki. Psi okuliści zajmują się szerokim spektrum problemów wzrokowych, począwszy od powszechnych do bardziej złożonych stanów, takich jak zaćma, jaskra, zapalenie spojówek, czy odwarstwienie siatkówki.

Diagnostyka i leczenie w okulistyce weterynaryjnej obejmują różnorodne metody, w tym leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. W przypadku poważniejszych schorzeń oczu, takich jak zaćma czy jaskra, konieczna może być operacja. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla utrzymania zdrowia oczu psa oraz zapobiegania dalszym komplikacjom.

Właściciele psów powinni być świadomi pierwszych objawów problemów wzrokowych u swoich zwierząt, takich jak zmiana koloru oczu, czerwone oczy, nadmierne łzawienie, mrużenie oczu, czy zmiany w zachowaniu lub trudności w poruszaniu się. Regularne wizyty u weterynarza, w tym kontrole u psiego okulisty, mogą przyczynić się do utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu psa.

 

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku mogą dotyczyć różnych jego części anatomicznych:

1. Otoczenie oczu,
2. Powieki, brzeg powiek, szpara powiekowa – zrośnięcie powiek, entropium, ektropium,
3. Gałka oczna, jako całość, oczodół – nowotwory, ropowica/ropień, ciała obce,
4. Widoczne części spojówki i twardówki – garbiak, zapalenie nadtwardówki,
5. Tęczówka – zanik tęczówki, czerniak, szczelina,
6. Soczewka – zaćma, zmiany położenia, mało soczewkowość,
7. Ciało szkliste – zwyrodnienie, pasożyty,
8. Dno oka – postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki, odklejenie siatkówki.

Wczesne wykrycie chorób oczu jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.