EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Mimo że narząd wzroku nie jest dla zwierząt najważniejszym zmysłem (należą do tzw. węchowców), dostarcza im wiele istotnych informacji o zmianach w otaczającym środowisku. Jednakże, problemy związane z narządem wzroku mogą stanowić poważny problem zdrowotny. Jeśli zauważysz, że Twoje zwierzę często pociera lub mruży oczy, ma nadmierne łzawienie, napotyka na przeszkody, wykazuje mniejsze zainteresowanie spacerami, lub obserwujesz niepokojące zacieki w kącikach oczu, zaczerwienienie lub nadwrażliwość na światło, powinny to być objawy, które zwracają Twoją uwagę. Takie symptomy mogą świadczyć o możliwych schorzeniach lub urazach narządu wzroku u zwierzęcia. W przypadku zaobserwowania takich oznak, zaleca się niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem weterynarii. Specjalista przeprowadzi dokładne badanie i, w razie potrzeby, zastosuje odpowiednie leczenie. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla zachowania zdrowia wzroku zwierzęcia i mogą znacznie zwiększyć szanse na jego pełne wyzdrowienie.

Kiedy do okulisty?

Nawet najmniejsze zmiany w zachowaniu naszych pupili, takie jak potykanie się, wpadanie na przeszkody, pojawienie się objawów strachu, niechęć do wychodzenia na spacery, a nawet agresja wobec domowników, mogą być spowodowane rozwijającymi się patologicznymi procesami w obrębie narządu wzroku. Ponadto, jeśli zauważysz niepokojące wypływy z worków spojówkowych, takie jak ropny, krwisty lub śluzowaty, lub zaobserwujesz objawy tarcia oka przez zwierzę o różne przedmioty, łapami, konieczna jest natychmiastowa wizyta w specjalistycznej lecznicy celem konsultacji okulistycznej.

Wczesne i dokładne rozpoznanie chorób oczu opiera się na przeprowadzeniu kompleksowego badania okulistycznego.

 

Klinika Teodorowscy w Mikołowie

Badanie okulistyczne zwierząt

Badanie pacjenta rozpoczyna się od szczegółowych oględzin struktur oka i jego okolic, a następnie często konieczne jest wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, takich jak: wymazy bakteriologiczne, cytologiczne czy hodowle mykologiczne.

W diagnostyce chorób oczu wykorzystuje się różnorodne narzędzia i techniki, w tym lupy, paski do testu Schirmera (test łzowy), paski lub krople z fluoresceiną (np. BioGlo), środki znieczulające powierzchniowo (np. Alcaine), sterylny płyn do płukania oczu oraz tonometr. Dodatkowo, dokładne badanie oka przeprowadza się przy pomocy lampy szczelinowej, która umożliwia dokładne oględziny zewnętrznych struktur oka w powiększeniu. Badanie dna oka jest wykonywane po uprzednim podaniu kropli rozszerzających źrenicę i wykonuje się je za pomocą oftalmoskopu pośredniego lub bezpośredniego.

 

Psi okulista

Specjalista weterynarii, znany jako psi okulista, skupia się na diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu u psów. Ta wysoko wyspecjalizowana dziedzina wymaga dodatkowego szkolenia i wiedzy w obszarze okulistyki. Psi okuliści zajmują się różnorodnymi problemami wzrokowymi, począwszy od powszechnych schorzeń takich jak zaćma, jaskra i zapalenie spojówek, aż po bardziej złożone stany, takie jak odwarstwienie siatkówki czy schorzenia genetyczne oczu.

W diagnostyce i leczeniu chorób oczu u psów można stosować zarówno metody farmakologiczne, jak i chirurgiczne. W przypadku poważniejszych schorzeń, takich jak zaćma czy jaskra, może być konieczna interwencja chirurgiczna. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczowe dla utrzymania zdrowia oczu psa oraz zapobiegania dalszym powikłaniom.

Właściciele psów powinni być świadomi pierwszych objawów problemów ze wzrokiem u swoich pupili, takich jak zmiana koloru oczu, czerwone oczy, nadmierne łzawienie, mrużenie oczu, zmiany w zachowaniu lub trudności w nawigacji po przestrzeni. Regularne wizyty u weterynarza, w tym kontrolne wizyty u psiego okulisty, mogą przyczynić się do utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu psa.

 

Patologiczne zmiany w obrębie narządu wzroku mogą objawiać się w różnych jego anatomicznych częściach:

- Otoczenie oczu, w tym powieki, brzeg powiek oraz szpara powiekowa, gdzie mogą występować problemy takie jak zrośnięcie powiek, entropium (wewnętrzne skierowanie powieki) lub ektropium (zewnętrzne odchylenie powieki).
- Gałka oczna wraz z oczodół, gdzie mogą rozwijać się nowotwory, ropowice (zagęszczenie ropy) lub ropnie, a także mogą występować ciała obce.
- Widoczne części spojówki (błony śluzowej pokrywającej wewnętrzną powierzchnię powiek) i twardówki (białej, zewnętrznej części gałki ocznej) mogą być dotknięte problemami takimi jak garbiak (przypadkowe zmiany guzowate), zapalenie nadtwardówki (zapalenie błony nadtwardówkowej).
- Tęczówka, gdzie mogą występować zanik, czerniak (nowotwór barwnikowy) lub problemy ze szczeliną.
- Soczewka, gdzie mogą występować zaćma, zmiany położenia lub mała soczewkowość.
- Ciało szkliste, gdzie mogą występować zwyrodnienia lub obecność pasożytów.
- Dno oka, gdzie mogą występować problemy takie jak postępujący zanik siatkówki, dysplazja siatkówki lub odklejenie siatkówki.

Wczesne wykrycie chorób oczu jest kluczowe dla skutecznego leczenia, dlatego nie należy bagatelizować żadnych symptomów. W przypadku zauważenia niepokojących objawów związanych z narządem wzroku, zaleca się niezwłoczny kontakt z lekarzem weterynarii.