EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

W badaniu elektromiograficznym zwierząt określa się aktywność spontaniczną mięśni. Lekarz wkłuwa elektrodę w mięśnie i analizuje ich aktywność zobrazowana na ekranie monitora oraz wsłuchuje się w głośnik podłączony do wzmacniacza.

Aktywność wkłuciowa- pojawia się jako pierwsza i powstaje podczas drażnienia mięśnia podczas wkłuwania igły i szybko znika po zaprzestaniu manipulacji igłą:

  • Przedłużona aktywność – częściowe/całkowite odnerwienie mięśnia, zapalenie mięśnia.
  • Skrócony/brak aktywności – zanik i zwłóknienie mięśnia.
  • Zdrowy rozluźniony mięsień cechuje się brakiem aktywności elektrycznej.

Aktywność spontaniczna – w większości przypadków świadczy o patologii, jaką jest uszkodzenie nerwu oraz zanik mięśnia wskutek braku unerwienia.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Elektromiografia dla psa i kota

Badanie elektromiograficzne (EMG) i elektroneurograficzne (ENG) polegają na ocenie funkcji nerwu, mięśnia i połączenia między nerwem a mięśniem (tzw. płytki nerwowo-mięśniowej). Wykorzystywane są w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego, które to mogą mieć bardzo podobny kliniczny przebieg (wszystkie charakteryzują się słabością mięśniową). Wspomniane badania pozwalają określić która część obwodowego układu nerwowego jest uszkodzona, co ma niebagatelny wpływ na dalsze postępowanie, w tym rodzaj wprowadzonej terapii.

Na czym polega elektrodiagnostyka zwierząt?

W trakcie badania analizowana jest aktywność spontaniczna oraz wzbudzona mięśni i nerwów. Dzięki temu możemy stwierdzić czy mamy do czynienia z miopatią czy neuropatią oraz w przypadku tej drugiej czy dotyczy DMN (dolny motoneuron) oraz w jakim miejscu doszło do jego uszkodzenia.

Jest to o tyle ważne badanie, ponieważ choroby te odznaczają się w badaniu klinicznym podobnymi objawami tj. kulawizną, paraparezą lub paraplegią.

W elektrodiagnostyce wykorzystuje się wzmacniacz potencjałów bioelektrycznych połączony z urządzeniem obrazującym i archiwizującym dane np. komputerem. Zmiany potencjałów są odbierane przez elektrody.

W trakcie badania elektrodiagnostycznego zwierzęta muszą być poddane znieczuleniu ogólnemu.