Cięcie cesarskie to chirurgiczne rozwiązywanie porodu. Polega ono na wykonaniu laparotomii i histerotomii w celu wydobycia płodów z macicy matki. Może to być zabieg planowany lub interwencyjny, pozwalający na uratowanie matki, jak i potomstwa.

Główną zaletą zaplanowanego zabiegu jest możliwość wyboru najlepszego terminu pomiędzy schyłkiem ciąży, a samoistnym rozwiązaniem. Wyznaczając datę cesarskiego cięcia lekarze kierują się obecną kondycją fizyczną zwierzęcia, która określa ryzyko powikłań i przeżywalność suki/kotki. Częstym wskazaniem do zabiegu planowanego cesarskiego cięcia są rasy predysponowane z powodu częstego występowania komplikacji, wcześniejsze problemy porodowe, patologie ciąży, preferencje właściciela, czy też u zwierząt po przejściu złamania miednicy.

Dane medyczne potwierdzają, że zaplanowane cesarskie cięcie ma taki sam odsetek komplikacji i śmiertelności, co poród naturalny, jednak lekarz wykonujący cesarskie cięcie ma kontrolę nad przebiegiem porodu i może odpowiednio szybko zareagować oszczędzając zwierzęciu cierpienia, komplikacji oraz zminimalizować utratę nienarodzonych szczeniąt.

Rasy miniaturowe (chihuahua, yorkshire terrier) oraz brachycefaliczne (buldog francuski oraz angielski, mops) są szczególnie narażone na komplikacje okołoporodowe. U ras miniaturowych odnotowuje się niestosunek porodowy (płód zbyt duży dla kanału rodnego suki), ciąże jednopłodowe, zaburzenia emocjonalne, czy przeładowanie macicy. Natomiast rasy brachycefaliczne mają problemy ze względu na swą budowę anatomiczną – duża głowa płodu przy wąskim kanale rodnym.

Kolejnym wskazaniem do planowanego zabiegu cesarskiego cięcia są wcześniejsze problemy porodowe. U psów, u których w przebiegu poprzednich porodów wystąpiły zaburzenia, istnieje wysokie prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia takich problemów. Najczęściej są one wynikiem zaburzeń emocjonalnych suk (w wyniku nietolerancji bólu, czy pomocy porodowej) oraz atonie macicy (pierwotne i wtórne). Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie cesarskiego cięcia nie wyklucza porodu siłami natury w przebiegu kolejnej ciąży, jednak ryzyko konieczności ponownego zabiegu jest wyższe.

Patologie ciąży wykrywane są w trakcie monitorowania ciąży u suk. Dwie najczęstsze grupy to: zaburzenia anatomiczne oraz hormonalne i to one decydują o konieczności przeprowadzenia cięcia cesarskiego. Zaburzenia anatomiczne rozpoznajemy badaniem USG i najczęściej są to: wady budowy płodów, ciąże jednopłodowe, przeładowanie macicy.

Interwencyjny zabieg cesarskiego cięcia wykonuje się w wyniku okołoporodowych zaburzeń ciąży lub porodu. Najczęściej cesarskie cięcie wykonuje się u zwierząt, u których doszło do przerwania akcji porodowej. Jeśli dojdzie do całkowitego wstrzymania akcji porodowej po wystąpieniu skurczy, należy jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii (pamiętając przy tym, by nie ingerować zbyt wcześnie, ponieważ taka ingerencja może doprowadzić do przerwania akcji porodowej!). Wskazaniem do wykonania takiego zabiegu jest również obumarcie płodu.