EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Jak sama nazwa wskazuje, jest to terapia przy wykorzystaniu wody. Zajęcia odbywają się na tzw. hydrobieżni (bieżni wodnej), w której umieszcza się zwierzę. Taśmę, na której znajduje się zwierzę obniża się tak, aby uzyskać odpowiednią do danego schorzenia głębokość wody, a następnie załącza się bieżnię.

Prędkość przesuwania się rolki jest także regulowana i wymusza ruch zwierzęcia. W celu zwiększenia trudności ćwiczeń można załączyć strumień prądu wodnego napierającego na pierś zwierzęcia. Można także podczas stania zwierzęcia wykonać ćwiczenia czynne w wodzie, które nie powodują nadmiernego obciążenia stawów. Każde zajęcia w wodzie muszą być poprzedzone masażem lub krótką rozgrzewką zwierzęcia.

Działanie:
 • poprawa wytrzymałości i odporności mięśni na zmęczenie,
 • zachęcanie zwierzęcia do obciążania kończyn,
 • reedukacja chodu,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
 • przeciwbólowe przy wykonywaniu ćwiczeń czynnych, zmniejsza masę względną ciała,
 • poprawa funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego,
 • odchudzające,
 • prawidłowy rozwój stawów,
 • przeciwbólowe, rozluźniające mięśnie, ułatwiające rozciąganie mięśni i ścięgien.
Wskazania:
 • pooperacyjnie przy zabiegach chirurgicznych w obrębie stawów lub ścięgien,
 • bolesne schorzenia stawów,
 • zwyrodnienie stawów,
 • zapalenie mięśni i ścięgien,
 • choroby o podłożu neurologicznych,
 • otyłość,
 • podeszły wiek,
 • mała ruchomość stawów,
 • mała odporność i wytrzymałość mięśni na zmęczenie,
 • zaburzenia chodu,
 • nieobciążanie kończyny/kończyn,
 • bóle mięśniowe,
 • spięcie mięśni,
 • przykurcze ścięgien i mięśni.
Przeciwwskazania:
 • niewydolność krążeniowo – oddechowa,
 • hipertermia,
 • choroby zakaźne i inne mogące przenieść się przez wodę,
 • choroby skóry, otwarte rany,
 • zapalenia mięśni i stawów w stanie ostrym,
 • niestabilne złamania,
 • epilepsja,
 • nietolerancja wody, agresja.

Hydroterapia wykonywana w Klinice Teodorowscy.