Zabieg osteotomii korekcyjnej

To metoda leczenia deformacji w obrębie kości powstałych na skutek nieprawidłowego wzrostu lub nieprawidłowego zrostu złamań. W wyniku tych uszkodzeń dochodzi do zaburzenia osi mechanicznej uszkodzonych kończyn, a co za tym idzie pojawienia się kulawizny i dalszych powikłań, takich jak dysplazje w obrębie sąsiadujących z kością stawów.

Postępowanie przedzabiegowe

Przed planowanym zabiegiem konieczne jest wykonanie dokładnych zdjęć RTG w celu uwidocznienia problemu. Zasadniczo możemy wymienić 3 metody osteotomii wyrównawczej stosowanej w deformacjach.

  • osteotomia poprzeczna – stosowana w przypadku deformacji obrotowych
  • osteotomia klinowa otwarta – stosowana w przypadku deformacji kątowych
  • osteotomia klinowa zamknięta – stosowana w przypadku deformacji kątowych

Na czym polega zabieg osteotomii korekcyjnej

Zabieg osteotomii poprzecznej polega na przecięciu kości długiej w połowie jej trzonu, a następnie dokonaniu rotacji części dalszej w celu przywrócenia prawidłowej osi kości i stabilizacji kości za pomocą śrub i płyty. W przypadku osteotomii klinowej zamkniętej podczas zabiegu wycinamy fragment kości o kształcie klina, a następnie zbliżamy do siebie dwa fragmenty kostne i stabilizujemy je za pomocą śrub i płyty.

Z kolei zabieg osteotomii klinowej otwartej wykonujemy poprzez nacięcie kości powyżej jej dalszej nasady, a następnie jej odciągnięcie i stabilizację zgodnie z osią mechaniczną za pomocą śrub i płyty. W wyniku przeprowadzenia zabiegu nie dochodzi do skrócenia operowanej kości, jednak połączenie jest mniej stabilne, niż w przypadku osteotomii klinowej zamkniętej.

Efektem zabiegów opisanych powyżej jest przywrócenie osi mechanicznej operowanej kończyny i umożliwienie poruszania się naszego zwierzaka bez objawów kulawizny.
Zabieg osteotomii korekcyjnej
Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.

Informacja


Z przyczyn technicznych wizyty dyżurne w Klinice w Mikołowie do godziny 24.00

This will close in 0 seconds