Kiedy kość pęka, jedną z pierwszych rzeczy, które muszą się wydarzyć, jest unieruchomienie fragmentów kości, aby nie mogły się poruszać. Unieruchomione złamanie będzie bolało o wiele mniej, a ostre końce fragmentów kości nie spowodują dalszego uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych otaczających kość.

Na czym polega stabilizacja wewnętrzna złamania kości?

Stabilizacja wewnętrzna polega na chirurgicznym umieszczeniu implantów wszczepianych do kości lub umieszczanych na jej powierzchni. Dostępne są różne urządzenia, które oferują różne wyniki przy różnych siłach, takich jak płytki, śruby, gwoździe, kołki, druty itp. Najczęściej stosowaną w naszej klinice metodą jest stabilizacja złamania za pomocą płyt dociskowych lub blokowanych, przytwierdzaną do kości za pomocą śrub doszpikowych. Siły działające na złamanie zostają wtedy przeniesione na płytę, a precyzyjne jej umieszczenie pozwala no dopasowanie do siebie powstałych po złamaniu odłamów, co z kolei umożliwia proces gojenia się złamania.