Bardzo istotne jest, aby diagnozować OCD w stawie stępu jak najwcześniej. Utrudnia to brak możliwości ukazania zmiany w oparciu o radiografię, szczególnie we wczesnych stadiach schorzenia.

Artroskopia daje tę możliwość, pozwalając na dokładną inspekcję chrząstki stawowej. W celu zlokalizowania oderwanego fragmentu oraz oszacowania jego rozmiaru bardzo pomocne jest również badanie TK (tomografia komputerowa). Ponieważ jednak przestrzeń wewnątrzstawowa stępu jest bardzo ograniczona, artroskopia pozwala wyleczyć OCD tylko w niektórych przypadkach (nieduży rozmiar wolnego fragmentu chrząstki oraz korzystne jego ułożenie wewnątrz stawu).