Badanie neurologiczne ma na celu ustalenie, czy mamy do czynienia z problemem neurologicznym, czy nieneurologicznym oraz na zlokalizowaniu procesu chorobowego. W trakcie badania oceniane jest 6 głównych elementów, to jest świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Omacuje się również mięśnie oraz bada czucie bólu. Nie należy w związku z tym przed wizytą podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Choroby neurologiczne u zwierząt są poważnym powodem do niepokoju dla ich właścicieli. Mogą one skutkować ciężkimi, nieodwracalnymi zaburzeniami, a nawet śmiercią. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zadania obejmują przeprowadzanie badań, testów diagnostycznych oraz leczenie, szczególnie w przypadkach zagrożenia życia. Na podstawie swojej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i prowadzić proces rehabilitacji.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Badanie neurologiczne w weterynarii rozpoczyna się od wywiadu lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz zadaje pytania, by wykluczyć przyczyny problemów zdrowotnych zwierzęcia, takie jak kontakt z truciznami czy urazy. Ważne są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie, czy objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się badanie neurologiczne, gdzie lekarz identyfikuje odchylenia od normy i lokalizuje ewentualne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy mogące wskazywać na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem - zbieramy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na koniec szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu, zalecając jednocześnie odpowiednie badania dodatkowe (o ile są konieczne) lub ustalając plan leczenia. Wychodzimy z założenia, że podstawowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem. Dlatego też szczególną uwagę przywiązujemy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym. 

Weterynarz neurolog

Określenie, gdzie toczy się proces chorobowy, pozwala na optymalne ukierunkowanie procesu diagnostycznego, umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie odpowiedniego leczenia. Możemy tutaj wyróżnić CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Natomiast patrząc na organizację układu nerwowego pod kątem funkcjonalnym dzielimy go na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po badaniu neurologicznym lekarz decyduje o dalszej diagnostyce, która jest wykonywana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach ostrych jesteśmy w stanie w ciągu paru godzin wykonać zabieg chirurgiczny. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 doby, gdzie znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną. Podczas wypisu ze szpitala pacjent dostaje zalecenia odnośnie dalszego postępowania, jak również plan ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne odbywają się co 3-4 tygodnie.