Ocenienie neurologiczne ma na celu identyfikację potencjalnych problemów neurologicznych oraz lokalizację procesu chorobowego. W trakcie tego badania analizuje się 6 kluczowych elementów, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, badane są mięśnie oraz przeprowadza się testy dotyczące czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co może wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią istotny powód niepokoju dla ich opiekunów, mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń, a nawet zagrożenia życia. Weterynarze specjalizujący się w neurologii skupiają się na leczeniu zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz skuteczne leczenie, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Opierając się na swojej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, wspierając zwierzę w powrocie do zdrowia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

W weterynarii, proces badania neurologicznego zaczyna się od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. Podczas tego wywiadu lekarz kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Ważne są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie i wszelkich objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się badanie neurologiczne, w trakcie którego lekarz identyfikuje wszelkie odstępstwa od normy i lokalizuje ewentualne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy zaobserwuje się u zwierzęcia symptomy sugerujące problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem – zbieramy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szczegółowo omawiamy z Państwem charakter problemu. W trakcie konsultacji sugerujemy dodatkowe badania, jeśli są one konieczne, oraz ustalamy plan leczenia. Uznajemy, że kluczowym elementem skutecznej terapii jest klarowna komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z podopiecznym właściciela.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego stanowi klucz do skierowania diagnostyki w odpowiednim kierunku, umożliwia właściwą interpretację wyników badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie adekwatnego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie, układ nerwowy podzielony jest na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz decyduje o dalszej diagnostyce, która może być realizowana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach pilnych, istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w szpitalu przez co najmniej 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, umożliwiając monitorowanie postępu i dostosowywanie planu leczenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.