Przeprowadzanie oceny neurologicznej ma na celu ustalenie, czy występują jakiekolwiek schorzenia związane z układem nerwowym zwierzęcia, czy też problemy wynikają z innych przyczyn. W trakcie tego badania oceniane są kluczowe aspekty, takie jak świadomość zwierzęcia, reakcje czaszkowe, chód i postawa ciała, postawy reakcyjne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, badane są mięśnie i sprawdzane jest czucie bólu, dlatego ważne jest, aby zwierzę nie było pod wpływem żadnych leków przeciwbólowych przed wizytą.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią poważne zmartwienie dla ich opiekunów. Mogą prowadzić do poważnych i trwałych zaburzeń, a nawet do tragicznych skutków. Specjaliści weterynarii zajmujący się neurologią skupiają się na leczeniu zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego u zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie terapii, szczególnie w sytuacjach zagrażających życiu. Dzięki swojej wiedzy, weterynarze neurologowie mogą zalecać odpowiednie leki i prowadzić proces rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Proces badania neurologicznego inicjowany jest poprzez rozmowę lekarza weterynarii z opiekunem zwierzęcia. Podczas tego wywiadu lekarz kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak kontakt z substancjami toksycznymi czy urazy. Duże znaczenie mają również obserwacje opiekuna dotyczące nietypowego zachowania, zmian w diecie czy występowania objawów chorobowych przed planowaną wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje wszelkie odchylenia od normy i stara się zlokalizować ewentualne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie charakterystycznych objawów związanych z konkretną chorobą. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana w przypadku obserwacji u zwierzęcia objawów sugerujących problemy neurologiczne.

W trakcie konsultacji neurologicznej skupiamy się na kompleksowej opiece nad zwierzęciem, gromadząc szczegółowe informacje podczas wywiadu, przeprowadzając pełne badanie neurologiczne, a następnie omawiając z opiekunem charakter problemu. W przypadku konieczności, sugerujemy dodatkowe badania diagnostyczne i ustalamy plan leczenia. Naszym celem jest pełna komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem zwierzęcia, co uznajemy za kluczowy element udanej terapii. Dlatego przykładamy szczególną uwagę do klarownego i zrozumiałego wyjaśnienia sytuacji zdrowotnej podopiecznego.

 

Weterynarz neurolog

Określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skierowania diagnostyki w odpowiednie miejsce, umożliwia poprawną interpretację dodatkowych badań i przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Warto wyróżnić trzy główne obszary: CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Jeśli spojrzymy na strukturę układu nerwowego z perspektywy funkcjonalnej, możemy podzielić go na układ motoryczny (eferentny) i sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszej diagnostyki, którą można zrealizować jeszcze tego samego dnia. W sytuacjach nagłych jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, gdzie jest objęte stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie udzielane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kolejne wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie.