Badanie neurologiczne jest kluczowym etapem w ustalaniu, czy u zwierzęcia występuje problem neurologiczny, czy nieneurologiczny, oraz w zlokalizowaniu procesu chorobowego. W trakcie tego badania ocenia się 6 głównych elementów, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, badane są mięśnie, a także przeprowadza się ocenę czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, aby nie zakłócić wyników badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią istotny powód do niepokoju dla właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń, a nawet skutkować śmiercią. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zadania obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz leczenie, zwłaszcza w sytuacjach zagrażających życiu zwierzęcia. Na podstawie zdobytej wiedzy weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i koordynować proces rehabilitacji, aby poprawić stan zdrowia pacjenta.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Badanie neurologiczne w weterynarii to proces, który zaczyna się od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. Wywiad jest kluczowym elementem, ponieważ pozwala na zebranie informacji dotyczących potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Obserwacje właściciela na temat nietypowych zachowań, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed wizytą również są istotne dla diagnostyki.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie pełnego badania neurologicznego. W trakcie tego badania lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy oraz lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana w sytuacjach, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy wskazujące na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej, lekarz kompleksowo zajmuje się zwierzęciem, zbierając szczegółowy wywiad, przeprowadzając pełne badanie neurologiczne. Na zakończenie omawia się z właścicielem charakter problemu, zalecając jednocześnie ewentualne badania dodatkowe, jeśli są konieczne, oraz ustalając plan leczenia. Komunikacja między lekarzem a opiekunem zwierzęcia jest kluczowym elementem udanej terapii, dlatego lekarze przywiązują szczególną uwagę do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z pacjentem.

 

Weterynarz neurolog

Identyfikacja obszaru, na którym rozwija się proces chorobowy, stanowi kluczowy krok w zoptymalizowaniu procesu diagnostycznego. To umożliwia precyzyjną interpretację wyników badań dodatkowych i skrócenie czasu wprowadzenia adekwatnego leczenia. Podział układu nerwowego obejmuje CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny), regulujący ruchy, oraz układ sensoryczny (aferentny), odpowiedzialny za odbiór bodźców.

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzje dotyczące dalszej diagnostyki, którą można zrealizować tego samego dnia. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość podjęcia zabiegu chirurgicznego w ciągu kilku godzin. Okres pooperacyjny to minimum 3 dni spędzone w naszym szpitalu, gdzie zwierzę jest objęte stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące dalszej opieki oraz spersonalizowany plan ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są zaplanowane co 3-4 tygodnie, co umożliwia monitorowanie postępu i dostosowywanie terapii do potrzeb pacjenta.