EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie neurologiczne jest kluczowe w celu ustalenia, czy u zwierzęcia występuje problem neurologiczny czy też nieneurologiczny, a także po to, by zlokalizować proces chorobowy. W trakcie tego badania ocenianych jest 6 głównych elementów, takich jak świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, przeprowadza się ocenę mięśni oraz badanie czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co mogłoby wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią poważny powód do niepokoju dla ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do ciężkich, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet śmierci. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie terapii, zwłaszcza w sytuacjach zagrażających życiu zwierzęcia. Na podstawie swojej wiedzy, weterynarze neurologowie są w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, mający na celu poprawę stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Rozpoczynając badanie neurologiczne w weterynarii, lekarz przeprowadza wywiad z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Duże znaczenie mają również obserwacje opiekuna dotyczące nietypowego zachowania, zmian w diecie czy występowania objawów chorobowych przed planowaną wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, w trakcie którego lekarz identyfikuje wszelkie odchylenia od normy i stara się zlokalizować ewentualne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla konkretnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana w przypadku obserwacji u zwierzęcia objawów sugerujących problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem - gromadzimy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu. Zalecamy również ewentualne dodatkowe badania (jeśli są konieczne) lub ustalamy plan leczenia. Jesteśmy przekonani, że kluczowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Określenie, w którym obszarze układu nerwowego toczy się proces chorobowy, stanowi kluczowy krok w celu skierowania diagnostyki i wprowadzenia odpowiedniego leczenia. Możemy dokonać podziału na trzy główne obszary: CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która jest realizowana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, gdzie jest objęte stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie udzielane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania, jak również planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kolejne wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie. Ten kompleksowy proces ma na celu zapewnienie optymalnej opieki nad zdrowiem zwierzęcia oraz monitorowanie postępów w procesie leczenia.