Badanie neurologiczne stanowi kluczowy krok w identyfikacji problemów zdrowotnych u zwierząt, mając na celu rozróżnienie między schorzeniami neurologicznymi a nieneurologicznymi oraz zlokalizowanie procesu chorobowego. Podczas tego badania ocenia się sześć głównych elementów, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, bada się palpacyjnie mięśnie i ocenia czucie bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Choroby neurologiczne u zwierząt budzą poważne zaniepokojenie u ich właścicieli, mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń, a nawet śmierci. Specjaliści weterynarii, którzy się specjalizują w neurologii, zajmują się kompleksowym leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zakres obowiązków obejmuje przeprowadzanie badań, testów diagnostycznych oraz leczenie, zwłaszcza w przypadkach zagrażających życiu zwierzęcia. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, weterynarze neurologowie potrafią zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz nadzorować proces rehabilitacji.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Proces diagnostyczny w weterynarii neurologicznej inicjowany jest od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. W trakcie tego wywiadu lekarz zadaje pytania, mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Istotne są również obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy u zwierzęcia obserwuje się symptomy sugerujące możliwe problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem, gromadząc szczegółowy wywiad, przeprowadzając pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu. Równocześnie zalecamy ewentualne badania dodatkowe, jeżeli są konieczne, lub ustalamy plan leczenia. Nasze podejście opiera się na przekonaniu, że kluczowym elementem udanej terapii jest skuteczna komunikacja między lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego też przywiązujemy szczególną uwagę do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesu diagnostycznego, umożliwia właściwą interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie natomiast dzielimy układ nerwowy na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być wykonana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez co najmniej 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące dalszej opieki oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, zapewniając kompleksową opiekę nad pacjentem od momentu diagnozy aż do pełnej rehabilitacji.