EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie neurologiczne stanowi kluczowy krok w diagnozowaniu problemów zdrowotnych u zwierząt, mające na celu identyfikację czy występują schorzenia neurologiczne czy też nie, a także lokalizację procesu chorobowego. Podczas tego badania dokładnie ocenia się szereg kluczowych elementów, w tym świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, przeprowadza się badanie palpacyjne mięśni i testuje czucie bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią poważne wyzwanie dla ich opiekunów, mogąc prowadzić do trwałych zaburzeń lub nawet zagrażać życiu zwierzęcia. Specjaliści weterynarii z zakresu neurologii zajmują się kompleksowym leczeniem zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz wdrażanie terapii, szczególnie w sytuacjach zagrażających życiu zwierzęcia. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, weterynarze neurologowie są w stanie zalecać odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz koordynować proces rehabilitacji zwierzęcia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

W weterynarii, badanie neurologiczne rozpoczyna się od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. Podczas tej konsultacji lekarz zadaje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Istotne są również obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie oraz objawów chorobowych, które mogły występować przed wizytą.

Następnie przeprowadza się badanie neurologiczne, w trakcie którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla konkretnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy zaobserwowane symptomy sugerują możliwe problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej, skupiamy się na kompleksowej opiece nad zwierzęciem, zbierając dokładny wywiad, przeprowadzając pełne badanie neurologiczne i omawiając z Państwem szczegółowo charakter problemu. Gdy to konieczne, zalecamy dodatkowe badania diagnostyczne lub ustalamy plan leczenia. Nasze podejście opiera się na przekonaniu, że kluczowym elementem udanej terapii jest otwarta i zrozumiała komunikacja między lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego przywiązujemy szczególną wagę do pełnego wyjaśnienia, co dzieje się z podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Skoncentrowanie się na identyfikacji lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe, umożliwia optymalne skierowanie procesu diagnostycznego, precyzyjną interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie adekwatnego leczenia. Wyróżniamy tutaj trzy obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Dodatkowo, pod względem organizacyjnym, układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny) i sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego, lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być wykonana tego samego dnia. W przypadkach pilnych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące dalszej opieki oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie. Dzięki temu kompleksowemu podejściu zapewniamy skuteczną opiekę nad pacjentem od momentu diagnozy do pełnej rehabilitacji.