Badanie neurologiczne ma na celu identyfikację potencjalnych problemów neurologicznych lub nieneurologicznych oraz lokalizację procesów chorobowych. Podczas oceny skupia się na sześciu kluczowych elementach, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, przeprowadza się palpacje mięśni i testuje czucie bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Choroby neurologiczne u zwierząt budzą poważne obawy u ich opiekunów, mogą prowadzić do trwałych zaburzeń lub nawet zagrażać życiu zwierzęcia. Specjaliści weterynarii z zakresu neurologii skupiają się na leczeniu zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie badań, diagnostycznych testów oraz leczenie, szczególnie w sytuacjach zagrażających życiu. Na podstawie swojej ekspertyzy, weterynarze neurologowie są w stanie zalecać odpowiednie terapie farmakologiczne i prowadzić proces rehabilitacji.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Rozpoczęcie badania neurologicznego w dziedzinie weterynarii inicjowane jest poprzez przeprowadzenie wywiadu z właścicielem zwierzęcia przez lekarza weterynarii. W trakcie tego etapu lekarz kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych źródeł problemów zdrowotnych u zwierzęcia, takie jak ekspozycja na trucizny czy doznane urazy. Kluczowe są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, ewentualnych zmian w diecie oraz objawów chorobowych, które mogły wystąpić przed wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy oraz lokalizuje możliwe zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje identyfikację zespołu objawów charakterystycznych dla potencjalnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się symptomy u zwierzęcia, które mogą sugerować problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej dokładnie analizujemy stan zwierzęcia, gromadząc szczegółowy wywiad, przeprowadzając kompleksowe badanie neurologiczne, a na końcu szczegółowo omawiając z właścicielem charakter problemu. W trakcie tego procesu zalecamy ewentualne badania dodatkowe, jeśli są one niezbędne, oraz ustalamy plan leczenia. Jesteśmy przekonani, że kluczowym elementem skutecznej terapii jest klarowna komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego też przywiązujemy szczególną uwagę do pełnego i zrozumiałego wyjaśniania, co dzieje się z podopiecznym.

Weterynarz neurolog

Określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skierowania procesu diagnostycznego we właściwe miejsce, umożliwia poprawną interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wprowadzenie adekwatnego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy główne obszary: CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzieli się na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być realizowana tego samego dnia. W sytuacjach pilnych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną przez co najmniej 3 dni w naszym szpitalu. W chwili wypisu udzielane są zalecenia dotyczące dalszej opieki, a także określony jest plan ćwiczeń rehabilitacyjnych. Regularne wizyty kontrolne planowane są co 3-4 tygodnie. Dzięki temu podejściu zapewniamy kompleksową opiekę i monitorowanie postępu w procesie leczenia zwierzęcia.