EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie neurologiczne stanowi kluczowy krok w identyfikacji ewentualnych problemów neurologicznych u zwierząt oraz lokalizacji procesu chorobowego. W trakcie tego badania ocenianych jest 6 głównych aspektów, obejmujących:  świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, lekarz ocenia mięśnie i przeprowadza testy dotyczące czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co może wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt budzą poważne obawy u ich opiekunów, ponieważ mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń, a nawet do śmierci. Weterynarze specjalizujący się w neurologii skupiają się na leczeniu zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie leczenia, zwłaszcza w przypadkach zagrażających życiu. Dzięki swojej wiedzy weterynarze neurologowie są w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i prowadzić proces rehabilitacji, zapewniając kompleksową opiekę nad zwierzętami.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Badanie neurologiczne w weterynarii to proces rozpoczynający się od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. W trakcie tego wywiadu lekarz kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Szczególnie ważne są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie czy wcześniejszych objawów chorobowych przed wizytą.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie pełnego badania neurologicznego, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje dokładne określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy mogące wskazywać na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej skupiamy się na kompleksowej opiece nad zwierzęciem, gromadząc szczegółowe informacje podczas wywiadu, przeprowadzając pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z właścicielem charakter problemu. Przy tym podkreślamy znaczenie dobrej komunikacji pomiędzy lekarzem a opiekunem jako kluczowego elementu udanej terapii. Naszym celem jest pełne i zrozumiałe wyjaśnienie sytuacji dotyczącej zwierzęcia, co pozwala na lepsze zrozumienie stanu zdrowia podopiecznego oraz skuteczniejsze podejście do leczenia.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego stanowi kluczowy element w ukierunkowaniu procesu diagnostycznego, umożliwia poprawną interpretację badań dodatkowych i przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzieli się na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz decyduje o dalszej diagnostyce, która może być wykonana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych potrzeb jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji pacjent pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną w naszym szpitalu przez co najmniej 3 dni, otrzymując jednocześnie zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, umożliwiając monitorowanie postępu i dostosowywanie terapii w miarę potrzeb. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad pacjentem, obejmująca wszystkie etapy leczenia, począwszy od diagnostyki, poprzez interwencję chirurgiczną, aż do rehabilitacji i kontroli stanu zdrowia.