Badanie neurologiczne pełni kluczową rolę w identyfikacji potencjalnych problemów neurologicznych oraz ustaleniu lokalizacji procesu chorobowego u zwierząt. W trakcie tego badania analizowane są 6 kluczowych elementów, takich jak świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawa ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Ponadto, przeprowadza się ocenę mięśni oraz badanie czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych.

Choroby neurologiczne u zwierząt wywołują poważne zaniepokojenie u ich właścicieli, gdyż mogą prowadzić do poważnych i nieodwracalnych zaburzeń, a nawet zagrażać życiu zwierzęcia. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz terapię, zwłaszcza w przypadkach, które zagrażają życiu. Bazując na swojej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i prowadzić proces rehabilitacji.

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Weterynaryjne badanie neurologiczne to kompleksowy proces, który rozpoczyna się od rozmowy lekarza z opiekunem zwierzęcia, mającej na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Istotne są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie i objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się szczegółowe badanie neurologiczne, w którym lekarz identyfikuje ewentualne odstępstwa od normy i lokalizuje potencjalne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje identyfikację charakterystycznych objawów dla konkretnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy pojawiają się symptomy wskazujące na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej skupiamy się kompleksowo na Państwa zwierzęciu - gromadzimy dokładny wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a następnie omawiamy z Państwem charakter problemu. Również szeroko dyskutujemy o zalecanych badaniach dodatkowych (jeśli konieczne) oraz ustalamy plan leczenia. Stawiamy na doskonałą komunikację między lekarzem a opiekunem, uznając, że kluczowym elementem skutecznej terapii jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie sytuacji Państwa podopiecznego.

Weterynarz neurolog

Precyzyjne ustalenie lokalizacji procesu chorobowego pełni kluczową rolę w skierowaniu diagnostyki, właściwej interpretacji badań dodatkowych oraz skutecznym wdrożeniu odpowiedniego leczenia. W trakcie badania neurologicznego wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), PUN (obwodowy układ nerwowy) oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie natomiast układ nerwowy dzielimy na motoryczny (eferentny) i sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszej diagnostyki, którą zazwyczaj można przeprowadzić tego samego dnia. W sytuacjach wymagających nagłych interwencji chirurgicznych, jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg w ciągu kilku godzin. Po operacji pacjent pozostaje w naszym szpitalu przez co najmniej 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie udzielane są zalecenia dotyczące dalszej opieki oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie.