Badanie neurologiczne w weterynarii jest kluczowe dla ustalenia, czy u zwierzęcia występuje problem neurologiczny czy nieneurologiczny, a także w celu zlokalizowania procesu chorobowego. Podczas tego badania ocenia się 6 głównych elementów, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, sprawdzane są mięśnie, a przeprowadza się również testy dotyczące czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co mogłoby wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią istotny powód niepokoju dla ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do poważnych, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet stanowić zagrożenie życia. Weterynarze specjalizujący się w neurologii angażują się w kompleksowe leczenie zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zadania obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz skuteczne leczenie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieje realne zagrożenie życia zwierzęcia. Na podstawie zdobytej wiedzy, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, wspierając zwierzę w powrocie do zdrowia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Rozpoczęcie badania neurologicznego w weterynarii wiąże się z wywiadem przeprowadzonym przez lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz kieruje pytania w celu wykluczenia potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Wartościowe są obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie oraz wszelkich objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Diagnostyka obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy sugerujące problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się Państwa zwierzęciem - zbieramy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu. W trakcie konsultacji sugerujemy ewentualne badania dodatkowe, jeśli są konieczne, oraz ustalamy plan leczenia. Wychodzimy z założenia, że kluczowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem, dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skierowania procesu diagnostycznego we właściwym kierunku, co umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych i przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. W tym kontekście wyróżniamy trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Dodatkowo, pod względem organizacji funkcjonalnej układu nerwowego, dzielimy go na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszej diagnostyki, która może być wykonywana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach ostrych, istnieje możliwość szybkiego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w ciągu paru godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w szpitalu przez minimum 3 doby, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną. Podczas wypisu ze szpitala pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące dalszego postępowania, a także plan ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, aby monitorować postęp i dostosowywać dalsze leczenie.