Przeprowadzanie oceny neurologicznej ma na celu ustalenie, czy istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego zwierzęcia oraz zlokalizowanie ewentualnego procesu chorobowego. W trakcie tego badania analizuje się 6 kluczowych elementów, obejmujących świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, ocenia się stan mięśni i przeprowadza testy dotyczące czucia bólu. Warto pamiętać, aby nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych przed wizytą u weterynarza.

Choroby neurologiczne u zwierząt są poważnym źródłem niepokoju dla ich opiekunów. Mogą prowadzić do trwałych zaburzeń i nawet zagrożenia życia. Specjaliści weterynarii z dziedziny neurologii zajmują się kompleksowym leczeniem zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich zadania obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań diagnostycznych, testów oraz dostarczanie skutecznego leczenia, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieje realne zagrożenie życia zwierzęcia. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, lekarze weterynarii - neurolodzy są w stanie zalecać odpowiednie terapie farmakologiczne i skutecznie prowadzić proces rehabilitacji.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

W weterynarii, procedura badania neurologicznego zaczyna się od rozmowy lekarza z właścicielem zwierzęcia. Podczas tego wywiadu lekarz kieruje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie i wszelkich objawów chorobowych przed wizytą są kluczowe.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badania neurologicznego, w trakcie którego lekarz identyfikuje wszelkie odstępstwa od normy i lokalizuje potencjalne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje identyfikację charakterystycznych objawów związanych z daną chorobą. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy zaobserwuje się u zwierzęcia symptomy sugerujące problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej całościowo zajmujemy się zwierzęciem – zbieramy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy kompleksowe badanie neurologiczne, a na zakończenie szczegółowo omawiamy z właścicielem charakter problemu. W trakcie konsultacji sugerujemy dodatkowe badania, jeśli są one konieczne, oraz ustalamy plan leczenia. Uznajemy, że kluczowym elementem skutecznej terapii jest klarowna komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z podopiecznym właściciela.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skierowania diagnostyki w odpowiednim kierunku, umożliwia właściwą interpretację wyników badań dodatkowych i przyspiesza wprowadzenie adekwatnego leczenia. Możemy wyróżnić trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzielimy na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być realizowana jeszcze tego samego dnia. W sytuacjach pilnych, istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez co najmniej 3 dni, pod stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie pacjent otrzymuje szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie.