EAAGY1MpHxyABO4nDCPWCK7dqHC6LxEyvH1yxYc3996KW6MbFnstXbylLwGaDNUH1WFhbIeWXIpf6TpQOAV7PZB0ozAt5P7xymHFQALIMBbDiL3zNMinZAW0toz2vXtj7K6IUd2JjD1lygFzm07Yo30nZANNrXjHhafwBPBTbzaNFPLDPYDWS5navdnCdeWR0gZDZD

Badanie neurologiczne ma na celu identyfikację obecności problemów neurologicznych lub nieneurologicznych oraz lokalizację procesu chorobowego. W trakcie oceny skupia się na sześciu kluczowych elementach: świadomości zwierzęcia, odruchach czaszkowych, chodzie i postawie ciała, reakcjach postawnych, odruchach rdzeniowych oraz napięciu mięśniowym. Dodatkowo, przeprowadza się palpacyjne oceny mięśni i badanie czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co mogłoby wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt stanowią poważne zaniepokojenie dla ich opiekunów, mogą prowadzić do trwałych i poważnych zaburzeń, a nawet zagrażać życiu. Specjaliści weterynarii specjalizujący się w neurologii skupiają się na leczeniu zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz terapię, zwłaszcza w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem życia zwierzęcia. Dzięki swojej wiedzy, weterynarze neurologowie są w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne i nadzorować proces rehabilitacji, mający na celu poprawę stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Rozpoczynając badanie neurologiczne w weterynarii, lekarz przeprowadza wywiad z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie zadaje pytania, mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak narażenie na trucizny czy urazy. Ważne są obserwacje opiekuna dotyczące nietypowego zachowania, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed planowaną wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, w trakcie którego lekarz identyfikuje wszelkie odchylenia od normy i stara się zlokalizować ewentualne zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje określenie zespołu objawów charakterystycznych dla konkretnej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana w przypadku obserwacji u zwierzęcia symptomów sugerujących problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej skupiamy się na kompleksowej opiece nad Państwa zwierzęciem - gromadzimy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z Państwem charakter problemu. Zalecamy również ewentualne dodatkowe badania (jeśli są konieczne) lub ustalamy plan leczenia. Jesteśmy przekonani, że kluczowym elementem udanej terapii jest dobra komunikacja pomiędzy lekarzem a opiekunem zwierzęcia. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do pełnego i zrozumiałego wyjaśnienia, co dzieje się z Państwa podopiecznym.

 

Weterynarz neurolog

Określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla skierowania diagnostyki w odpowiednie miejsce, umożliwia poprawną interpretację dodatkowych badań i przyspiesza wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Warto wyróżnić trzy główne obszary: CUN – centralny (ośrodkowy) układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Patrząc na organizację układu nerwowego pod kątem funkcjonalnym, możemy go podzielić na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszej diagnostyki, którą można zrealizować jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje w naszym szpitalu przez minimum 3 dni, gdzie jest objęte stałą opieką weterynaryjną. Przy wypisie udzielane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Kolejne wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie.