Badanie neurologiczne pełni kluczową rolę w ustalaniu, czy zwierzę ma problemy neurologiczne czy nieneurologiczne, oraz w zlokalizowaniu procesu chorobowego. Podczas tego badania ocenianych jest 6 głównych elementów, obejmujących: świadomość zwierzęcia, odruchy czaszkowe, chód i postawę ciała, reakcje postawne, odruchy rdzeniowe oraz napięcie mięśniowe. Dodatkowo, lekarz ocenia mięśnie i przeprowadza testy dotyczące czucia bólu. Ważne jest, aby przed wizytą nie podawać zwierzęciu żadnych leków przeciwbólowych, co może wpłynąć na wyniki badania.

Choroby neurologiczne u zwierząt budzą poważne niepokój u ich właścicieli, ponieważ mogą prowadzić do ciężkich, nieodwracalnych zaburzeń, a nawet śmierci. Weterynarze specjalizujący się w neurologii zajmują się leczeniem zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego zwierząt. Ich obowiązki obejmują przeprowadzanie różnorodnych badań, testów diagnostycznych oraz stosowanie leczenia, zwłaszcza w sytuacjach zagrażających życiu zwierzęcia. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, weterynarz neurolog jest w stanie zalecić odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz prowadzić proces rehabilitacji, zapewniając kompleksową opiekę nad zwierzęciem.

 

Klinika Teodorowscy w Warszawie

Konsultacje i badania neurologiczne dla psa i kota

Badanie neurologiczne w weterynarii rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu lekarza z właścicielem zwierzęcia. W tym czasie lekarz zadaje pytania mające na celu wykluczenie potencjalnych przyczyn problemów zdrowotnych zwierzęcia, takich jak kontakt z truciznami czy urazy. Istotne są również obserwacje właściciela dotyczące nietypowych zachowań, zmian w diecie czy objawów chorobowych przed wizytą.

Następnie przeprowadza się pełne badanie neurologiczne, podczas którego lekarz identyfikuje ewentualne odchylenia od normy i lokalizuje zaburzenia w układzie nerwowym zwierzęcia. Proces diagnostyczny obejmuje dokładne określenie zespołu objawów charakterystycznych dla danej choroby. Wizyta u specjalisty neurologii weterynaryjnej jest zalecana, gdy obserwuje się u zwierzęcia symptomy mogące wskazywać na problemy neurologiczne.

Podczas konsultacji neurologicznej kompleksowo zajmujemy się zwierzęciem - gromadzimy szczegółowy wywiad, przeprowadzamy pełne badanie neurologiczne, a na zakończenie szeroko omawiamy z właścicielem charakter problemu. Przy tym szczególną uwagę przywiązujemy do pełnej i zrozumiałej komunikacji, uznając ją za kluczowy element udanej terapii. W ramach tej komunikacji omawiamy zalecenia dotyczące dalszych badań, jeśli są konieczne, oraz ustalamy plan leczenia, wspólnie podejmując decyzje dotyczące opieki nad zwierzęciem.

 

Weterynarz neurolog

Precyzyjne określenie lokalizacji procesu chorobowego jest kluczowe dla optymalnego ukierunkowania procesu diagnostycznego, umożliwia prawidłową interpretację badań dodatkowych oraz przyspiesza wdrożenie odpowiedniego leczenia. Możemy wyróżnić trzy główne obszary: CUN (centralny układ nerwowy), obwodowy układ nerwowy oraz układ przedsionkowy. Funkcjonalnie układ nerwowy dzieli się na układ motoryczny (eferentny) oraz sensoryczny (aferentny).

Po przeprowadzeniu badania neurologicznego lekarz podejmuje decyzję o dalszej diagnostyce, która może być wykonana jeszcze tego samego dnia. W przypadkach nagłych potrzeb jesteśmy w stanie przeprowadzić zabieg chirurgiczny w ciągu kilku godzin. Po operacji zwierzę pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną w naszym szpitalu przez co najmniej 3 dni, otrzymując jednocześnie zalecenia dotyczące dalszego postępowania oraz planu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wizyty kontrolne są planowane co 3-4 tygodnie, umożliwiając monitorowanie postępu i dostosowywanie terapii w miarę potrzeb. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad pacjentem, obejmująca wszystkie etapy leczenia, począwszy od diagnostyki, poprzez interwencję chirurgiczną, aż do rehabilitacji i kontroli stanu zdrowia.